30 år i et politisk og humanitært spændingsfelt

04.08.2017
Af: Tanja Weiss

"30 år er mange år i denne branche, der om nogen er påvirket af samfundsmæssige tendenser og politiske udviklinger ...Oasis består, fordi Oasis har formået at tiltrække dygtige og idealistiske medarbejdere og fordi Oasis har udviklet sig til en fagligt seriøs og dygtig institution." Det sagde psykolog, tidligere medarbejder og næstformand i Oasis' bestyrelse, Lars Koberg Christiansen i sin tale ved Oasis' 30 års jubilæum.


   "Oasis blev skabt som et forsøg på at etablere det mere helhedsorienterede og tværfaglige behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge, som alt tyder på, er den rigtigste tilgang. Men Oasis blev også skabt som en ikke-hierakisk opbygget organisation med stor medarbejderindflydelse, ligeløn og fællesmøder - et sandt udtryk for tidens politiske utopier."

Sådan fortsatte Lars Koberg Christiansen sin velkomsttale til Oasis' 30 års jubilæumsfest, som blev holdt i Kulturhuset på Islands Brygge den 15. juni 2017. Lars Kohberg Christiansen har været med til at starte Oasis i 1987 og siden arbejdet som privatpraktiserende psykolog, før han vendte tilbage til Oasis som næstformand i bestyrelsen. Han har derfor fulgt Oasis tæt indefra såvel som lidt på afstand og sagde videre:

   "Men Oasis bestod, Oasis voksede, konsoliderede sig og foretog rent geografisk en flytning fra forsømte lokaler oppe under en tagryg på Nørrebro, via lysere lokaler over Brugsen på Østerbro, til en position, midt på Danmarks fineste strøg med Kaufmann for neden og La Glace om hjørnet....."

Oasis er en organisation baseret på en grundlæggende humanisme, som trods andre tendenser i samfundsudviklingen har formået hele tiden at lade patienternes behov og muligheder være i centrum, sideløbende med en opmærksomhed på, at dette arbejde også kræver omsorg og udviklingsmuligheder for personalet, understregede Lars Koberg Christiansen.

"At arbejde med svært traumatiserede mennesker er noget af det sværeste behandlingsarbejde"

 

Der mangler ofte et ståsted (for patienterne, red.), den ro, den tryghed og det fremtidsperspektiv, som muliggør at arbejde med de store tab og smerter, begrundede han og sagde videre:

   "Alligevel er der ingen tvivl om, at Oasis for langt de fleste flygtninge har været en meget betydningsfuld faktor i reparationen af deres sårede selv og i etableringen af et nyt håb til tilværelsen. Det viser de dokumentationer, som er foretaget. Det viser den respekt, der fra henvisers side står om Oasis' arbejde. Og den taknemmelighed, man møder hos mange af flygtningene."

   "Jeg tror det er vigtigt at erkende, at vi oftest står over for så store livstragedier, at man ikke bare kan behandle følgerne væk. Et menneske som har mistet hele sin familie, sit meningsgivende arbejde og sin status, vil altid skulle leve med disse store tab og finde mening og håb - på trods. Og det er her, at Oasis bliver en afgørende faktor i genopbygningen af troen på medmennesket, af håb til livet og af en forsonen sig med den skæbne, man fik," konkluderede han.

   "Det er primært den forståelse, respekt, ja, den medmenneskelige ånd, som de møder i Oasis, der virker. Fremfor alt: that´s the cure," sluttede Lars Koberg Christiansen sin tale, mens han takkede alle nuværende og tidligere medarbejdere samt fremmødte samarbejdspartnere og takkede samtidig af som næstformand i Oasis.

 

 


Webdesign: Webbureauet 1101K