Ny bog om flygtningebørn i skolen

26.05.2017
Af: Tanja Weiss

Fem erfarne fagfolk, en fra Oasis, giver deres bidrag til modtagelsen af flygtningebørn i danske skoler. Ikke om børnene skal i skole eller hvor meget det må koste, men om hvordan vi sikrer dem en så god start som muligt i en dansk skole.


Bogen er netop udkommet på lærernes og pædagogernes faglige forlag Dafolo og har da også de to faggrupper som primære målgruppe med fokus på den viden, som fagfolk med erfaringer med flygtningebørn har, og på, hvordan man sikrer børnene en så god start som muligt i en dansk skole.

   "Man kan spørge sig selv, om en sådan bog overhovedet er nødvendig; for er skolens aktører ikke allerede gearet til at håndtere opgaven med de nye flygtningefamilier og deres børn?" spørger Anne Holmen, professor i tosprogethed i forordet. Og svarer selv:

   "Kapitlerne taler deres tydelige sprog: Der er behov for en særlig viden om, hvad flygtningesituationen betyder for børnenes trivsel og læringsmuligheder. Lærere og pædagoger skal have indsigt i, hvad erfaringer med flugt og traumatiserende oplevelser betyder, og hvordan man kan arbejde identitetsopbyggende, samtidig med, at man håndterer de almindelige skoleopgaver. Jeg har personligt lært meget af at læse bogen."

Traume- og børnepsykolog Else Ryding fra Oasis har bidraget med kapitlet: "En flygtningekompetent skole, som støtter traumatiserede børn og unge." Hun skriver på baggrund af den undersøgelse, som hun har lavet sammen med Psykologisk Institut på Københavns Universitet, der viser, at flygtningebørn både trives i skolen, men også¨skjuler deres mistrivsel eller stress over for både lærere, forældre og ofte også dem selv. Hun vurderer, at skolen på alle niveauer kan blive bedre til at imødekomme denne mistrivsel ved at være mere vidende og opmærksom på de udfordringer børnene har - både hjemme og i skolen.

Bogen henvender sig især til lærere og pædagoger, men også skoleledere, skolepsykologer og integrationsmedarbejdere vil have gavn af at læse den, mener Anne Holmen, som er professor i tosprogethed eller parallelsproglighed og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Københavns Universitet.

Læs hele forordet til bogen her


Webdesign: Webbureauet 1101K