Hvordan skal vi inddrage pårørende mere i behandlingen?

03.11.2017
Af: Tanja Weiss

Det vil konferencen "Systematisk inddragelse af pårørende" i Fredericia den 19. december 2017 komme med bud på.


Traumer og psykiske problemer påvirker ikke kun den enkelte, men ofte hele familien. Det har man vidst længe i Psykiatrien og inden for traumebehandling. Alligevel kniber det med at få hele familien involveret i behandlingen - især børn som pårørende bliver ofte overset i behandlingstilgangen. 

Det kan også skyldes, at forældrene eller den henviste patient tror, at børnene ikke mærker eller forstår, hvorfor far eller mor har det dårligt psykisk. Ofte er det også meget tabubelagt både erkende det over for sig selv, men især overfor omgivelserne, at man ikke fungerer 100 procent, som man gjorde engang - før fængsling, flugt eller krig.

Der er gjort mange forsøg på at inddrage børnene og ægtefæller mere i behandlingen, men det kan være en udfordring for alle parter, hvis det ikke gøres til en helt fast del af behandlingstilgangen. Derfor har Socialpsykiatrien og Psykiatrien i Region Syddanmark søgt satspuljemidler til at få mere fokus på dette relativt uopdyrkede område.

I perioden 2015-2017 har Socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark indgået et tværsektorielt samarbejde om satspuljeprojektet ”Systematisk Inddragelse af Pårørende”. I den forbindelse holder de en tværsektoriel konference om pårørendeinddragelse blandt flygtninge med PTSD.

Se hele programmet her


Webdesign: Webbureauet 1101K