Tolkegebyr vil forringe udbyttet af behandlingen

09.02.2018
Af: Tanja Weiss

Regeringen vil indføre gebyr på tolkning inden for sundhedsvæsenet for alle, der har opholdt sig i Danmark i mere end tre år. Det vil få konsekvenser for mange patienter i Oasis, hvor 60-70 procent bruger tolk.


Regeringen og Dansk Folkeparti fik i finanslovsaftalen for 2018 sat fokus på tolkningen i sundhedsvæsenet. Blandt andet bliver der i 2018 oprettet et regionalt center for videotolkning og en certificeringsordning for tolke inden for sundhedsvæsenet. Det vil fremme kvaliteten og tilgængligheden for tolkning, men samtidig har regeringen bebudet, at personer, der har behov for tolkning  selv skal betale for det, hvis de har opholdt sig i Danmark i mere end tre år.

Hvis det bliver gennemført og Oasis bliver pålagt at opkræve betaling for tolkning for patienter, der har opholdt sig i Danmark i mere end tre år, vil det få konsekvenser for behandlingen.

   "Mange af vores patienter har været i Danmark meget længere end tre år og har stadig behov for tolkning. De kan samtidig være omfattet af integrationsydelsen og derfor have svært ved at betale selv, " forklarer socialrådgiver Tanja Weiss. Det kan betyde tre ting: Enten vil de udeblive fra behandlingen eller gennemføre uden tolk og uden at forstå diagnoser eller kunne omsætte behandlingen hjemme eller få  familiemedlemmer til at tolke, hvilket Oasis vil afvise.

Læger kompromitterer deres tavshedspligt

Behandlingsleder og psykolog i Oasis, Erling Groth, går så vidt som til at sige, at det er direkte uetisk at bruge familiemedlemmer i det hele taget som tolke:

   "Ingen pårørende kan bruges som tolke. Det er en overskridelse af lægernes tavshedspligt og uetisk, da det giver anledning til enorme misforståelser og det kan have alvorlige konsekvenser for patienten," siger han og understreger, at Oasis altid bruger professionelle og veluddannede tolke, som ingen relation har til patienterne.

   "Både for patienternes, behandlernes og tolkenes skyld bruger vi kun professionelle tolke. Fagsprog kræver særlig uddannelse. Ellers har vi ingen garanti for at tavshedspligten bliver overholdt og at behandlingen virker efter hensigten," forklarer han.

Otte behandlingscentre vil møde Sundhedsministeren

Det er ikke første gang, at en venstre-ledet regering har indført gebyr for tolkning. Det blev dog afskaffet igen ved regeringsskiftet i 2011, da det blandt andet skabte et stort administrativt merarbejde på hospitaler og i lægepraksisser. Dengang søgte flere behandlingscentre derfor også om dispensation for traumatiserede flygtninge - og fik det, inden det så blev afskaffet igen. 

Nu er 8 behandlingscentre gået sammen om at søge foretræde for sundhedsministeriet for at udtale deres kritik af forslaget og søge om dispensation for traumatiserede flygtninge, fordi mange med PTSD kan have store problemer med hukommelse og koncentration og derfor stadig har behov for tolkning - selv efter mange år i Danmark. I brevet til ministeren skriver de blandt andet:

   "Vi er yderst kritiske overfor det fremsatte forslag om at afskaffe den nuværende ordning med vederlagsfri tolkning og erstatte den med egenbetaling for personer, som har opholdt sig i Danmark i mere end 3 år. Ændringen vil ramme ressourcesvage personer i vores samfund, hvis situation over de sidste år er blevet yderligere forværret af en række stramninger, herunder nedsættelse af økonomiske ydelser (f.eks. integrationsydelsen) og afskaffelse af det obligatoriske helbredstjek hos kommunerne."

Yderligere gør centrene opmærksom på, at sundhedsministeren kan fastsætte regler om undtagelser for personer med fysiske eller psykiske vanskeligheder og peger her på mennesker med PTSD. Læs hele udtalelsen

Minimal gevinst, maximalt besvær

Gebyrerne forventes at kunne give et merprovenu til statskassen på cirka 1,2 millioner kroner i 2018 og cirka 2,4 millioner kroner årligt fra 2019 og frem.

I finanslovsaftalen lægger regeringen og Dansk Folkeparti op til, at man skal udbrede brugerbetaling for tolkning til andre dele af den offentlige sektor. Regeringen vil nu undersøge, om der er andre velfærdsområder, hvor der kan indføres tolkegebyr. Der er dog ikke lavet en beregning på, hvad det vil koste i tid og ressourcer at administrere reglerne.

 

 


Webdesign: Webbureauet 1101K