Viden & Info

Viden er vejen

Vi bestræber os på at tilbyde vore patienter den bedst mulige behandling og rehabilitering. Det gøres bedst i et samarbejde med andre aktører på området, og kræver til stadighed mere viden og øget indsigt i kompleks PTSD samt virksomme behandlingsformer.

Monitoreringsprojekt

I samarbejde med tre andre traumeklinikker i Danmark er vi i gang med at afprøve internationalt anerkendte monitoreringsskemaer, som skal dokumentere patienternes tilstand, når de starter og slutter rehabiliteringen i Oasis. Det skal give et billede af deres fysiske, psykiske og sociale situation før, under og efter behandlingsforløbet.

Patienterne bliver målt på fire områder: Graden af posttraumatiske stresssymptomer (PTSD), graden af angst, evnen til at tage del i dagliglivet og samfundet samt graden af, hvor meget smerter påvirker deres tilværelse.

Resultaterne vil i første omgang blive brugt til at skabe et overblik for Oasis om patienternes tilstand og udvikling. Når de foreligger, vil du høre mere om det i vores nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

De tre centre, som deltager i monitoreringen sammen med Oasis er: Dignity (det tidligere RCT), Rehabiliteringscenter for flygtninge i Ålborg under Region Nord samt RCT-Haderslev.

Hvordan trives skolebørn fra traumatiserede familier?

Oasis og Københavns Universitet har nu undersøgt, hvordan børn af traumatiserede forældre trives psykisk og socialt i de danske skoler. Det er første gang i Danmark, at man stiller skarpt på flygtningebørn og skiller dem ud fra indvandrerbørn og etnisk danske børn.

Undersøgelsen har:

  • Afdækket indikatorer på trivsel og mistrivsel,
  • Undersøgt skolens forudsætninger for at støtte børnene.

148 etnisk danske børn og 148 ikke-danske børn i alderen 11-16 år på 11 folkeskoler i Storkøbenhavn er blevet undersøgt. Af de ikke-vestlige børn er 81 indvandrere og 67 flygtninge. Der er blevet brugt forskellige tests til undersøgelsen: SDQ, som scorer på styrkesider og psykiske vanskeligheder, HBSC-SCL, som scorer for somatiske klager og RCAD, der scorer på angst og depressionssymptomer.

Resultaterne skal anvendes til at give lærerne materialer og redskaber til at støtte børnene. De vil også blive offentliggjort i en rapport, i videnskabelige artikler og i forbindelse med oplæg på konferencer. 

Den endelige rapport bliver præsenteret på en konference i Vartov i København den 2. december 2014 sammen med Københavns Universitet Institut for Psykologi og Oasis. Se programmet her og læs mere i kommende nyhedsbreve.

Undersøgelsen er udført af børnepsykolog Else Ryding i et samarbejde med Ingrid Leth, Psykologisk Institut på KU, som er tilknyttet Copenhagen Children Anxiety Project (CCAP). 

Projektet er støttet af midler fra Aase og Ejnar Danielsens Fond, Rockwool Fonden samt Susi og Peter Robinsohns Fond.

Nyheder

12.12.: Efter flugten kommer…

Depression, angst og PTSD-symptomer. Det har mange flygtninge med i bagagen, når de...

15.02.: SIRI valgte Oasis

Oasis er blevet udvalgt som projektpartner i Styrelsen for International Rekruttering og...

22.12.: UCC konference om flygtningebørn

Kom til konference og få konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med flygtningebørns...

gå til arkivet ->

Psykologiske metoder

Psykologerne i Oasis arbejder multidisciplinært med metoder tilpasset patienternes traumebaggrund. Til uddybende beskrivelse af metoderne henviser vi til eksterne links:

Webdesign: Webbureauet 1101K