Efter flugten kommer....

Efter flugten kommer symptomerne

Især traumer relateret til krigsførelse og flugt fremhæves af størstedelen af deltagerne i effektundersøgelsen af Oasis´behandling, som det, der har belastet dem mest. Men hele 91,6 procent har oplevet at være tvunget til at skjule sig, 86,8 har været tvungent adskilt fra familien og 84,6 procent har været vidne til slag mod hoved eller krop. Alle har oplevet ekstrem angst, da målingen viser høj forekomst af klinisk angst og klinisk depression, da henholdsvis 97 %  og 98,3 % af deltagerne led under symptomerne..

PTSD giver angst og depression

   ”Samtlige deltagere må derfor betragtes som svært psykisk belastede ved visitationsmålingen,” konkluderer undersøgelsen på baggrund af besvarelserne om angst og depression. Og videre:

   ”Jo mere deltagerne oplever symptomer på PTSD, desto større forekomst er der også på symptomer på angst og depression.” 

  ”Jo flere symptomer deltagerne har, desto større funktionsnedsættelse vil de opleve, ” er den tredje konklusion på, at PTSD også giver nedsat funktionsevne.

Samlet set tyder det på, at nogle traumeoplevelser har større betydning for det samlede symptomniveau og funktionsnedsættelse end andre. Konfiskering eller ødelæggelse af personlig ejendom ser fx ud til at være særligt betydningsfuldt for udvikling af traumer.

Hvilke traumeoplevelser er værst?

I gennemsnit har hver enkelt flygtning oplevet hele 21 forskellige traumatiske oplevelser, der kan være udfaldsgivende for deres nuværende psykiske tilstand. Patienterne er belastet på tværs af psykologiske symptomer og funktionsniveau. Langt størstedelen er så tyngede af deres symptomer, at deres tilstand i høj grad må betragtes som behandlingskrævende. Det understøttes af, at henholdsvis 78 % lider af PTSD, 97% lider af angst og hele 98 % har klinisk depression. Der er ligeledes en tydelig sammenhæng mellem de forskellige symptomer, så størstedelen af patienterne, der oplever symptomer på for eksempel PTSD, vil med stor sandsynlighed opleve et tilsvarende højt symptomniveau i form af andre lidelser.

   ”Patienternes psykiske tilstand må derfor betragtes som yderst kompleks med mange overlappende vanskeligheder og stor forekomst af flere sameksisterende diagnoser, ” konstateres det i rapporten.

Endelig viser analyserne, at patienternes tilstand ligeledes vil afhænge af, hvilke typer traumeoplevelser de har været udsat for. Samtlige resultater stemmer godt overens med eksisterende litteratur, der også rapporterer en stor forekomst af psykiske vanskeligheder i et klinisk udvalg bestående af multitraumatiserede flygtninge.

Effekt af behandlingen

   ”Undersøgelsen viser, at behandlings- og rehabiliteringsindsatsen hos Oasis umiddelbart har en god effekt på en række psykosociale vanskeligheder, som kendetegner størstedelen af flygtninge i Danmark. Resultaterne indikerer, at en række af de behandlingselementer, der knytter sig til forløbet, er effektive, ” er hovedkonklusionen af undersøgelsen, som dog også fremhæver behovet for endnu mere systematiske undersøgelser med endnu flere deltagere.

Oasis fortsætter med at monitorere patienternes tilstand med de beskrevne skemaer, så der vil i fremtiden være et endnu større datagrundlag at gå i gang med.

Læs hele undersøgelsen her

Undersøgelsen vil blive præsenteret på stor Traumekonference på Syddansk Universitet den 2.-4. juni 2017 i Odense. Læs mere her om konferencen

 

 

Webdesign: Webbureauet 1101K