Øvrig behandling

11-09-2020

Oasis er et privat rehabiliteringscenter

Oasis tilbyder behandling efter sundhedsloven til primært og sekundært traumatiserede børn, unge, voksne og familier. 

Patienter henvises via praktiserende læge og sagsbehandlere i familieafdelinger.

Praksiserfaring siden 1987 viser, at en tværfaglig og multidisciplinær behandling giver det bedste resultat. Derfor består vores behandlerteams af psykologer, fysioterapeuter/psykomotoriske terapeuter, socialrådgivere og læger.

Vi bruger desuden altid velkvalificerede tolke - det er ofte en vigtig forudsætning for gode behandlingsresultater. 

Behandlingsmål:

  • At hjælpe patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer
  • At styrke patientens egne ressourcer, funktions- og dialogniveau
  • At genetablere en tilværelse som aktiv person, familiemedlem og medborger

10-07-2020

Vi behandler:

  • Børn, unge, voksne og familier, der i et andet land end Danmark har været udsat for traumatiske oplevelser iform af krig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold. Flugten og eksiltilværelsen i Danmark, kan yderligere have forstærket de psykiske, fysiske og sociale problemer.
  • Børn, unge og voksne, der lever sammen med en traumatiseret person, hvor relationen påvirker og belaster deres psykiske, fysiske og sociale velvære og integritet (familiesammenførte).

 

Vi behandler ikke:

  • Patienter med en alvorlig ubehandlet personlighedsforstyrrelse
  • Patienter med et ubehandlet alkohol-, stof- eller medicinmisbrug
  • Patienter, der er hjemløse
    Webdesign: Webbureauet 1101K