Behandling

Oasis er et privat rehabiliteringscenter

Oasis tilbyder behandling efter sundhedsloven til primært og sekundært traumatiserede børn, unge, voksne og familier. 

Patienter henvises hovedsageligt via praktiserende læge.

Praksiserfaring gennem næsten 3 årtier viser, at en tværfaglig og multidisciplinær behandling giver det bedste resultat. Derfor består vore behandlerteams af psykologer, fysio-/psykomotoriske terapeuter, socialrådgivere og læger.

Brug af velkvalificerede tolke er ofte en vigtig forudsætning for gode behandlingsresultater. 

Behandlingsmål:

  • At hjælpe patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer.
  • At styrke patientens egne ressourcer og funktionsniveau.
  • At genetablere en tilværelse som aktiv person, familiemedlem og medborger.

Vi behandler:

  • Børn, unge, voksne og familier, der i et andet land har været udsat for traumatiske hændelser i form af rædselsoplevelser under krig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold. Flugten og eksiltilværelsen i Danmark, kan yderligere have forstærket de psykiske, fysiske og sociale problemer.
  • Børn, unge og voksne, der lever sammen med en traumatiseret person, hvor relationen påvirker og belaster deres psykiske, fysiske og sociale velvære og integritet.

 

Vi behandler ikke:

  • Patienter med en alvorlig ubehandlet personlighedsforstyrrelse.
  • Patienter med et ubehandlet alkohol-, stof- eller medicinmisbrug.
    Webdesign: Webbureauet 1101K