Behandlingsforløb

11-09-2020

Det faseopdelte behandlingsforløb

Visitationsfasen

Alle henviste visiteres tværfagligt af psykolog, kropsterapeut eller socialrådgiver. Formålet er at undersøge, om den henviste hører til målgruppen, er henvist til den rette behandling og er behandlingsparat.

Fasen mellem visitation og behandling

Efter visitationen tilbydes de patienter, der indstilles til det, et gruppeforløb i introduktionsgruppen. Formålet er at informere om symptomer og årsager til PTSD og hvad den enkelte selv kan gøre i ventetiden på behandling.

Stabiliseringsfasen - at finde et sikkert sted

Behandlingen påbegyndes i det behandlingstilbud, som det visiterende team anbefaler. Patienten begynder enten i et individuelt støttende forløb, et traumeforløb eller et familiebehandlingsforløb.

Fokus i denne fase er at opbygge tillid og tryghed, udrede sociale problemer og nedbringe socialt betinget stress. Patienten får også hjælp til at dæmpe psykiske og fysiske reaktioner på traumatisk stress.

Bearbejdningsfasen - at sørge og mindes

Formålet i denne fase er at bringe erindringerne fra de traumatiske oplevelser så meget på afstand, at patienten kan få fokus på det meningsfulde i sit aktuelle liv. Her etableres terapeutisk kontakt med traumatisk materiale, og patientens tilstand vurderes, hvorefter relevant behandling iværksættes.

Genetableringsfasen - at knytte bånd til hverdagen

Oasis følger en dynamisk faseopdelt behandlingsmodel. Det betyder i praksis, at vi altid tager udgangspunkt i den enkelte patient og dennes livsomstændigheder. Disse påvirkes ofte af udefrakommende begivenheder, fx. nye krigsudbrud i hjemlandet, familiemedlemmers død eller egne kriser som skilsmisse eller arbejdsløshed. Derfor kan patienten gentagne gange blive retraumatiseret, og behandlingen kan svinge fra genetablering tilbage til stabilisering og bearbejdning. Se mere under Modeller og metoder

Nyheder om behandling

12.10.: Det kræver lægeerklæring at blive fritaget for tolkegebyr

Den 1. juli 2018 trådte tolkeloven i kraft. Det betyder, at mennesker, der har boet mere...

22.12.: UCC konference om flygtningebørn

Kom til konference og få konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med flygtningebørns...

08.10.: Henvisningsskemaer til Oasis - nu i kort og forenklet form

For at imødekomme en travl hverdag hos mange praktiserende læger, har Oasis nu forenklet...

01.09.: Video med øvelser til patienter

Hjemmevideo. Nu kan patienterne i Oasis få endnu mere støtte til at lave kropslige...

gå til arkivet ->

Webdesign: Webbureauet 1101K