Behandlingstilbud

11-07-2020

Oasis behandler tværfagligt og multimetodisk

Alle patienter bliver tilbudt tværfaglig behandling i form af samtaler med psykolog, psykomotorisk/fysioterapeutisk behandling og øvelser, social og psykiatrisk behandling. Vi bruger flere forskellige behandlingsmetoder tilpasset den enkelte patient, og udarbejder en plan med mål for behandlingen sammen med patienten.

Den henvisende læge eller kommunale instans orienteres løbende om behandlingen, og altid ved anmodning om status. Oasis sender et afslutningsnotat til henviser efter endt behandling. Mere omfattende erklæringer kan henviser anmode om og betales særskilt.

  • Behandlingen er ambulant
  • Patienten møder 1-3 gange om ugen hos psykolog, fysioterapeut/psykomotorisk terapeut og socialrådgiver
  • Hver session varer 50 minutter, inkl. aftale om ny tid
  • Konsultation hos speciallæge i psykiatri eller somatisk læge efter behov
  • Den gennemsnitlige behandlingstid er 12 mdr. Max 14 mdr.
  • Der tilbydes tolkning hver gang efter behov.
  • Der afholdes møder med patient og samarbejdspartnere undervejs og ved afslutning af behandlingen.
Webdesign: Webbureauet 1101K