Familiebehandling

Sådan hjælper Oasis traumatiserede familier

Når en familie henvises til Oasis, begynder vi med en grundig visitation bestående af: 

  1. Et møde med henviser (typisk en børnefamiliesagsbehandler fra kommunen) og alle fagpersoner rundt om familien. Forældrene deltager som regel også selv i mødet. Det kan forme sig som et Signs of Safety -møde. Formålet er at belyse familiens problemer, ressourcer og handlemuligheder fra så mange vinkler som muligt. Forventninger bliver afstemt, og et forpligtende samarbejde mellem henviser, Oasis og forældre bliver etableret.
  2. Forældresamtaler med psykolog og socialrådgiver.
  3. Samtaler med hele familien.
  4. Børnesamtaler med søskende sammen og hver for sig.
  5. Opsamlende samtale med forældre om Oasis´ vurdering og anbefaling.
  6. Afsluttende møde med alle parter med opsummering og anbefaling af videre tiltag.
  7. Visitationserklæring sendes til henviser med vurdering og anbefaling af videre tiltag.

Kort ventetid for familier efter visitationen

Behandlingen består af forældrerådgivning, familiesamtaler eller individuelle samtaler med børn og forældre hver for sig, med familieperspektivet som udgangspunkt. Behandlingen koordineres og samles undervejs, og det tilstræbes at holde møde ca. hver tredje måned med henviser,(børnefamiliesagsbehandleren) og andre fagpersoner rundt om familien. Mens familien er i behandling forventer vi, at de lokale aktører fortsætter med at være aktive i familien og følger op med aftalte indsatser. 

Behandlingen slutter med et møde og en afslutningserklæring til henviser, når vi og familien vurderer, at der er sket tilstrækkelig med forandringer, behandlingsmålene er nået eller der skal andre tiltag til uden for Oasis.

  

Webdesign: Webbureauet 1101K