Gruppebehandling

11-09-2020

Behandling i grupper bryder isolationen

Behandling i grupper giver mod på at møde nye mennesker.

De fleste patienter lider af høj grad af angst og mistillid til andre mennesker, og derfor isolerer de sig hjemme, uden kontakt til andre end deres nære familie. Derfor undlod vi tidligere at tilbyde behandling i grupper.

Men erfaringerne har vist, at det kan lade sig gøre at bryde isolationen, og at det har en overraskende positiv effekt på patienterne at være sammen i grupper. Derudover fremmer det traumebearbejdningen i den individuelle behandling.

Oasis tilbyder aktuelt kun Kunstterapi - et ud af fire typiske gruppeforløb:

  • Introduktionsgruppe: Et tilbud (afhængig af sproggruppe) til visiterede patienter, mens de venter på at komme i individuel behandling. Forløbet varer 2 måneder og er 1 gang om ugen. Det er undervisning, såkaldt psykoedukation, om traumesymptomer, årsager og behandling. Den enkelte deltager skal ikke fortælle sin egen historie eller behandles individuelt. Fokus er på undervisning og på at opbygge tillid og kontakt til behandlerne, så deltagerne bliver bedre forberedte til den individuelle traumebehandling.
  • Kunstterapigruppe: For patienter fra individuelle forløb i Oasis. Det foregår parallelt med den øvrige behandling. Fokus er på den kreative produktion, dialogen om den, og på at være sammen med andre omkring kreative, afstressende aktiviteter. Læs mere her
  • Kropsterapi for kvinder: For patienter i forlængelse af den individuelle behandling. Fokus er på øvelser, træning og afspænding, som inspiration til at fortsætte hjemme. 
  • Narrativt gruppeforløb for unge uledsagede mindreårige:

    Behandlingen består af at skrive en fælles historie om en fiktiv person og tale om søvn, sundhed og sorg. Det giver deltagerne mulighed for at bearbejde egne oplevelser. De kreative og fysiske øvelser forebygger, at de unge senere får kroniske psykiske problemer. 

     

Webdesign: Webbureauet 1101K