Individuel behandling

Behandlingen består af:

Psykoterapeutisk behandling

Psykologen tager udgangspunkt i patientens tilstand og problemformulering. Hvis patienten er for overvældet af traumer og har svært ved at håndtere sine følelser, som fx. vrede, begynder behandlingen med  bevidsthedstræning. Terapien er multimetodisk - afhængig af den enkelte patients problematik.

 

Hvilke problemer behandles?

De fleste patienter lider af psykiske problemer som giver søvnforstyrrelser, mareridt, koncentrationsbesvær, problemer med relationer, sorg og generaliseret angst (panikangst og bekymring for katastrofer). Mange har også psykoselignende symptomer som at høre stemmer og se syner, som antipsykotisk medicin sjældent virker på.

Psykosocial behandling

Hos socialrådgiveren udredes patientens sociale livshistorie. Patienten bliver spurgt om sin sociale status i hjemlandet og i Danmark: Familienetværk, uddannelse, arbejdserfaring, boligforhold, økonomi, fremtidsplaner og kontakt til danske myndigheder.

 

Hvilke problemer behandles?

Socialrådgiveren tager udgangspunkt i patientens aktuelle sociale problemer. I samarbejde med patient og henviser, som typisk er Jobcentret eller egen læge, koordinerer socialrådgiveren rehabiliteringsindsatsen. Metoden er at motivere til samarbejde, og koordinere, indhente oplysninger og lægge planer sammen med patient og samarbejdspartnere. Målet er at patienten kommer ud af sin sociale isolation, bliver mere aktiv i sin hverdag, eller kommer i gang med arbejde eller anden aktivitet uden for hjemmet.

Fysioterapeutisk/Psykomotorisk kropsbehandling

Hos kropsbehandleren undersøges og vurderes patienten ud fra de kropslige symptomer og graden af traumatisering. Oplysninger om patientens tidligere behandling og sygdomsforløb indhentes. Forholdet mellem aktivitets- og hvileniveau vurderes. Søvn-, mad- og drikkemønster undersøges. Motivation for deltagelse og samarbejde vurderes.

 

Hvilke problemer behandles? Mange patienter føler at dele af deres krop er spaltet fra. Hvis de f.eks. lider af kraftig hovedpine, kan de ikke mærke resten af kroppen. Patienternes nervesystem er højspændt og hele tiden i alarmberedskab. Derfor arbejdes med afspænding og balance mellem hvile og aktivitet. Kropsbehandleren har fokus på, om smerter skyldes ydre faktorer fra traumatiske oplevelser, reaktioner på psykiske vanskeligheder, eller forkerte bevægelser. Patienten undervises løbende i sammenhængen mellem kropslige reaktioner og psykosociale vanskeligheder. I samarbejde med patienten lægges en plan for motion, døgnrytme og afspændingsøvelser, samt kost og væskeindtag. Metoderne varierer efter patientens symptomer.

Webdesign: Webbureauet 1101K