Om tværkulturel behandling

Tværkulturel behandling kræver behandlere med interkulturel kompetence.

Behandleren skal i den tværkulturelle behandling tage udgangspunkt i den enkelte patient med de forudsætninger hun/han kommer med. Her er kultur på spil i varierende grad afhængig af bl.a. alder, køn, uddannelse, opdragelse, sociale faktorer, religiøs overbevisning, identitets- og kropsopfattelse. 

Interkulturelt kompetente behandlere optimerer behandlingen ved at tilvejebringe frugtbare dialoger i (kultur-)mødet med patienten. Det fordrer evne til at kommunikere og sætte sig i andres sted, viden om og forståelse af forskellige kulturer, samt endelig viden om anvendelse af tolke i behandlingsarbejdet.

 

Behandlerne i Oasis:

  • Spørger til patientens sociale, religiøse og kulturelle baggrund.
  • Udforsker patientens migrationshistorie og tilværelsen i eksil.
  • Undersøger patientens egne forklaringer på symptomer og sygdom.
  • Afstemmer forventninger til behandlingen. 
  • Undersøger mulighederne for inddragelse af pårørende.
  • Anvender tolken som kulturformidler.
Webdesign: Webbureauet 1101K