Tolkning

I Oasis lægger vi vægt på at benytte velkvalificerede tolke med lang erfaring inden for det psyko-sociale og somatiske felt, og med en stabil tilknytning til huset. Vi betragter vore tolke som et vigtigt led i den behandling, vi tilbyder.

 

Vore tolkeetiske regler er

  • Tolkene i Oasis har tavshedspligt.
  • Fortrinsvis samme tolk gennem hele behandlingsforløbet.
  • Holdninger til religion, etnisk tilhørsforhold, køn og politik parkeres uden for det terapeutiske rum.
  • Alle emner kan tages op, intet er tabubelagt, og patientens værdighed bevares under hele forløbet.
  • Tolkens fokus og loyalitet er på behandlingssamtalen.
  • Terapeuten fører an – tolken følger efter.
  • Alt bliver oversat – tolken er ikke filter.
  • Tolk og patient er aldrig alene. Sådan undgås alliancer.

Kulturformidling:

Tolkene fungerer også som kulturformidlere, der bygger bro mellem parternes forskellige sociale og kulturelle baggrund, og mellem forskellige sygdoms- og helbredsopfattelser.

Webdesign: Webbureauet 1101K