Tværfaglig behandling

09-10-2020

Behandling giver troen på mennesker tilbage

Traumatiserede flygtninge lider oftest af en kombination af kompleks PTSD (post traumatisk stress syndrom) og depression og angst. Lidelsen er en biopsykosocial lidelse og påvirker patienterne på alle livsområder. Ofte betyder det også at de ikke har tillid til myndigheder og andre mennesker, fordi de har været udsat for uretfærdig og tillidsnedbrydende behandling af netop myndigheder eller blevet tvunget til at angive andre mennesker og derfor føler stor skyld og skam over deres handlinger.

Patienterne har af denne grund mange begrænsninger i deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Det tager Oasis udgangspunkt i, når den tværfaglige fælles behandlingsplan skal lægges. Og samtidig hjælper vi med at koordinere og skabe overblik for patienten og henviseren.

De tværfaglige behandlerteams arbejder tæt sammen med både den psykiatriske og somatiske lægekonsulent i Oasis og andre aktører uden for Oasis. Hvis patienten får medicin til at dæmpe angst, uro og depression, kan det give lettere adgang til behandling for fysioterapeuten eller den psykomotoriske terapeut og psykologen.

Behandlingen giver tilsammen en lettelse af symptomer og en forståelse hos patienten for, hvorfor han har som han har det og at han ikke selv har været skyld i, at han har det sådan, men at han kan gøre noget for at få det bedre.

Læs Samirs historie her:

Samir skulle turde at overgive sig til behandling og berøring for at få tilliden tilbage. Foto og tekst: Tanja Weiss

09-10-2020

Samir tør tro på mennesker igen

Samir har set andre blive slået ihjel og er næsten selv blevet slået ihjel i en modstandsbevægelse i Bosnien. Han blev lokket af penge, sammenhold og spænding. Det var mere end en 15-årig forældreløs gadedreng kunne modstå. Til sidst blev det for meget for ham og han blev nødt til at flygte. Han endte tilfældigt ad omveje i Danmark.

I begyndelsen gik det godt med at falde til i det nye fredelige land, men krigen vendte tilbage i Samirs natlige mareridt. Det betød, at han kom til at vende op og ned på nat og dag. Nætterne blev til en søvnløs cocktail af TV-nyheder, sprut og kaffe. Dagene, danskundervisningen og kontanthjælpen sov han sig fra. Og en dag gik Samir amok på sprogcentret.

Han skulle overbevises mange gange af sin læge om, at det var nødvendigt at blive henvist til Oasis. Først var det for smertefuldt at tale om krigen og fængslet. Men til sidst følte han sig tryg nok ved psykologen. Hos kropsbehandleren tålte han i starten ingen former for berøring, men afspændingsøvelserne hjalp, og nattesøvnen blev langsomt bedre. Samir havde undervejs mistet sin kontanthjælp og socialrådgiveren banede vej til kontakt til sagsbehandleren. En plan for fremtiden blev lagt.

I dag er Samir afsluttet i behandling og ansat som kok i en kantine. Han har stadig mareridt, men er ikke mere så bange for dem og ved, hvad han skal gøre, når det trækker op til stress. Han er kommet ud blandt mennesker igen og siger om behandlingen i Oasis:

"Den gav mig troen på mennesker tilbage."

 

Webdesign: Webbureauet 1101K