Henvisning til behandling

Henvisning sker på Oasis' egne blanketter, som downloades her på siden. En henvisning skal underskrives af både henviser og patient.

Vær opmærksom på, at der er forskellige henvisningsskemaer afhængig af, om det drejer sig om voksne, børn eller en familie.

Henviseren

Henviseren er enten patientens egen praktiserende læge, en speciallæge eller eventuelt en kommunal lægekonsulent. Sagsbehandlere i kommuner eller jobcentre kan være behjælpelige med oplysninger, men henvisningen skal under alle omstændigheder godkendes af en læge.

Patientsamtykke

Det er vigtigt, at henvisningen udfærdiges i samarbejde med den henviste patient, således at der er overensstemmelse mellem henviserens og patientens egne behandlingsønsker. Patienten skal være indforstået med henvisningen og bekræfter dette med sin underskrift sidst i henvisningsskemaet.

Når Oasis har modtaget henvisningen, indkaldes patienten til visitation.

 

OBS! Oasis modtager ikke henvisninger pr. e-mail pga. de personfølsomme oplysninger, henvisningen indeholder.

Webdesign: Webbureauet 1101K