Speciallægevurderinger

Oasis udfærdiger speciallægeerklæringer på baggrund af grundige psykiatriske undersøgelser. De foretages af vores psykiater og foregår i Oasis, men kan, hvor særlige forhold kræver det, tilbydes udført uden for centeret. Oasis stiller tolk til rådighed ved undersøgelsen.

Varighed

Bestilling af speciallægeerklæring foregår ved

  • telefonisk kontakt til Oasis på tlf: 35 26 57 26 
  • skriftligt med udfyldt blanket LÆ 151E eller
  • via hjemmesiden www.mediconnect.dk

Fra bestillingstidspunktet vil der almindeligvis gå højst en uge inden vi sender en tid til undersøgelsen. Den vil almindeligvis kunne finde sted inden for 4 uger fra bestillingstidspunktet. Speciallægeerklæringen bliver sendt inden for få arbejdsdage fra undersøgelsestidspunktet.

Second opinion

Vores psykiater tilbyder endvidere at udfærdige specialistvurdering, sammenfatning og "second opinion" på grundlag af tilsendte sagsakter. Heri indgår anbefalinger for eventuelle yderligere undersøgelser og udredninger samt behandlingsforslag.

Disse vurderinger bestilles ved henvendelse til Oasis.

Webdesign: Webbureauet 1101K