Praktisk info

Alle har tavshedspligt

  • Alle behandlere har tavshedspligt.
  • Du vil altid få tilbudt en tolk, medmindre vi vurderer, at vi kan forstå hinanden uden.
  • Alle tolke er professionelle og underlagt tavshedspligt.

Samtykke

Det er dig der bestemmer og skal sige ja til behandling. Du har også ret til at få at vide hvad konsekvenserne er, hvis du siger nej til behandling.

Information om din tilstand

Du har ret til at få information fra behandlerne om,  hvad du fejler og hvordan behandlingen vil foregå.

Du vil også få at vide, hvad du selv kan gøre imellem behandlingerne for at fremme behandlingsprocessen. Det kan f.eks. være forskellige øvelser eller opgaver du kan løse.

Du har også ret til at se din journal.   

Hvad du selv kan gøre

Det er en fordel for dig og din behandling, hvis du:

  • Overholder alle aftaler.
  • Melder afbud i god tid (inden kl. 12 dagen før), hvis du ikke kan komme.
  • Spørger om de ting, du ikke forstår.
Webdesign: Webbureauet 1101K