Nye projekter

Nyt projekt vil hjælpe familier med at tale om, at traumer smitter

Børn af traumatiserede forældre skjuler ofte deres problemer i skolen og over for deres forældre og tager for meget voksenansvar. De kommer også sjældent ud i naturen sammen med deres forældre. Dette til trods for, at der er årelang erfaring i  Norge, Sverige og i Odense, med at det hjælper sårbare børn at tale med andre børn og deres forældre i naturen.

I Oasis findes ikke i forvejen et tilbud, der retter sig mod børn som pårørende til traumatiserede flygtninge. Projektet vil derfor bidrage til at udvikle et nyt led i Oasis’ samlede behandlingstilbud i tæt samarbejde med og ud fra Psykiatrifondens erfaringer med at arbejde med børn som pårørende til psykisk syge, Red Barnet Ungdoms erfaringer med at støtte udsatte børn og endelig NaturBureauets erfaringer med at integrere det psykosociale arbejde i naturen.

Samarbejdsprojektet har modtaget støtte fra Socialstyrelsen og er i gang med at udvikle denne nye indsats. Den består af tre andre afprøvede indsatser, men i den nye ramme; naturen:

  • Familielejre i naturen for traumatiserede flygtninge med deltagelse af frivillige og elementer fra behandling og psykoedukation (undervisning om symptomer og hvad man selv kan gøre) 
  • Samtalegrupper for børn –  integreret med de to øvrige indsatser
  • Målrettede fritidsaktiviteter for børnene med unge frivillige – integreret i familielejren og samtalegrupperne

   "Formålet med hele indsatsen er at få familierne til at tale og være mere sammen - også om de svære ting. Vi ved fra andre gruppeforløb, at det hjælper børn at være sammen med andre børn med samme baggrund, så de kan støtte hinanden. Og fritidsaktiviteterne vil også give dem en pause fra hverdagen,  så de bare kan være børn uden bekymringer," siger socialrådgiver og projektdeltager Anna Jessen. Hun har arbejdet med børn og familier i Oasis, i kommuner og i behandlingsinstitutioner og har længe tænkt, at der manglede et projekt som dette.

Ny metode skal udbredes til andre

Målet er, at i alt 120 familiemedlemmer kommer til at deltage i projektet, hvoraf der er særligt fokus på børn mellem 6 og 12 år. Forældrene er alle i behandling i Oasis og bygger derfor på den tillid, som er opnået i behandlingen. Derfor deltager to behandlere også i både udviklingen og udførelsen af indsatsen. Familielejrene og friluftsaktiviteterne står frivillige fra Red Barnet og NaturBureauets naturvejledere for. Psykiatrifonden og Oasis vil forestå samtalegrupperne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler støtte til børn som pårørende af psykisk syge. Men der findes ikke tilbud til børn af den særlige gruppe af pårørende, som børn af flygtninge med PTSD (Post Traumatic StressDisorder) udgør. Med dette projekt vil der blive udviklet en målrettet tilpasning af indsatserne for børnegrupper, så de også rummer denne målgruppe. 

I ét med natur og behandling 

Det er relativt nyt at bruge natur- og friluftsaktiviteter i behandlingsindsatser og forebyggende indsatser for børn af PTSD-ramte familier i Danmark, og erfaringerne er endnu meget begrænsede. Natur- og friluftsliv som ramme for forebyggende og behandlende metoder i sundhedsrelaterede, psykosociale og socialpædagogiske indsatser er i disse år under udvikling med deltagelse af natur- og friluftsvejledere. Dette projekt vil være blandt de første af sin art, hvor en natursocial indsats for deltagende børn integreres i familiens øvrige traumebehandlingsforløb. 

 

Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

På vej mod nye muligheder -tegnet af en deltager

Rummet er fyldt med farver, mønstre og fotos. Billeder og silketørklæder hænger på væggen og vil også have opmærksomhed. Kvinder med og uden tørklæder går omkring det store bord og vælger motiver til inspiration. Stemningen er rolig og koncentreret. En nøgle, to plastikdelfiner og lyserøde roser sætter gang i tankerne og bliver langsomt omformet til farverige collager.

 

54-årige Sadia, som har været med i Oasis kunstterapigruppe ad to omgange, vælger de to delfiner og fortæller, at hun elsker havet, men ikke kan svømme.

   "Jeg er bange for havet, men bare synet af delfiner og havet beroliger mig. Da jeg så de to fisk, kom havet til mig," siger hun og fortæller, at hendes far troede, at han kunne lære hende at svømme ved at kaste hende i havet, som om hendes finner så ville folde sig ud og hun kunne svømme.

   "Det var en meget forkert måde at lære at svømme på. Han troede det kom af sig selv," funderer Sadia.

En anden deltager, Khadija på 48 år, siger at det er hårdt, men nødvendigt at komme til kunstgruppen hver onsdag:

   "Smerten og tankerne kommer ud på papiret, men de stopper ikke her. De fortsætter bagefter." Hun tilføjer, at det er følelsen, mens hun tegner, der er det vigtige. Hun går ikke så meget op i resultatet på papiret.

Det ordløse giver adgang til ord

Psykomotorisk terapeut Lea Bendtsen og psykolog Nanna Wibholm har stået for processen i det kunstterapeutiske gruppetilbud siden 2010, én gang om ugen i tre timer. Gruppen fungerer som supplement til den øvrige behandling. Alle deltagere har gået i individuel behandling forud for gruppen.

   "Kunstterapien giver en særlig adgang til at bearbejde deltagernes traumatiske historie og deres nuværende liv," fortæller Nanna Wibholm og forklarer, at deltagerne også tager deres oplevelser med ind i den individuelle terapi og omvendt har terapeuten også bragt det ind i terapien.

   "De har siddet og kigget på billederne sammen og talt om betydningen af dem," supplerer Lea Bendtsen. Det gør de også i selve gruppebehandlingen. Hun vurderer, at mange har lettere ved at udtrykke sig billedligt, gennem kroppen, end verbalt. 

   Mange traumatiserede, som lider under den fragmentering, der er sket i deres liv pga. krig, flugt og et liv i eksil, har svært ved at opleve kontinuitet og sammenhæng i deres liv.

   "Det er svært at bringe dem i en kontinuerlig retning af forandring, men det virker som om billderne skaber en sammenhæng for dem," siger hun.

Eller som beskrevet i gruppetilbuddet, 2013:

Dette arbejde med det konkrete produkt giver adgang til nye erfaringer af egen identitet i form af kontinuitet, personlig stil og empowerment. Gruppens arbejdende værksted faciliterer fokuseret nærvær og fordybelse i egen indre proces, i en sammenhæng med andre. Dialog og refleksion udspringer omkring det kreative produkt som et fælles tredje. 

Hent pjece om kunstterapi her

Begge patienter optræder anonymt, men deres rigtige navne er redaktionen bekendt.

 

 

Webdesign: Webbureauet 1101K