Årsberetning

11-10-2019

Seneste årsberetning

Læs om årets aktiviteter samt udviklingen i patientgruppens sammensætning og vores behandlingstilbud. 

Andet indhold:

 • Børnefattigdom i flygtningefamilier
 • Virkninger af tolkegebyret 
 • Fælles database giver muigheder for forskning
 • Interview med centerleder Mads Klemmensen

 

 

 

Tidligere årsberetninger

Årsrapport 2015-16

 • Model Hel Familie
 • Oasis' pårørendeprojekt
 • Interview med kunstner Halfdan Pisket om det at være barn af en traumatiseret og kriminel flygtning
 • Evaluering af kunstterapi i Oasis
 • SDU rapport om Oasis' behandlingstilbud
 • Interview med psykiater Anne Lindhardt om tilstanden strukturel dissociation

 

Årsrapport 2013

 • "Før var jeg død - nu er jeg blevet levende igen", interview med tidligere patient.
 • Omtale af forskningsrapporten "Mental sundhed og trivsel hos unge flygtninge og indvandrere" samt konferencen "Den skjulte stress hos børn af traumatiserede flygtninge". 

Jubilæumsskrift 1987-2012

 • Fra græsrodsorganisation til professionelt behandlingscenter og specialegodkendelse af Sundhedsstyrelsen. 
 • Interviews med patienter om, hvordan det er at leve med menneskepåførte traumer og hvordan behandlingen har hjulpet.  
 • Aspekter af Oasis' arbejde fortalt af centrets behandlere.
 • Illustrationer af kunstneren Faranak Sohi.

 

 

Årsberetning 2007-2008

 • Bl.a. om flerfamiliebehandling og vores erfaringer med introduktionsgrupper.
 • Artiklen "Evidens - men hvordan?"
 • Illustrationer af kunstneren Kufani Alfkufani.

 

 

 

Jubilæumsskrift 1987-2007

Bl.a. artiklerne

 • Asylforholdenes betydning for rehabiliteringsmulighederne for traumatiserede flygtninge
 • Mindfulnesstræning og traumatiserede flygtninge - nogle fremtidsperspektiver
 • Metaforer og mytedannelse som aktive faktorer i behandling af posttraumatiske tilstande
 • Illustrationer af kunstneren Shamal Adel Salim

 

Webdesign: Webbureauet 1101K