Freelance tolk - albansk

04-07-2019

Freelance tolke - albansk

Vi søger en albansktalende freelance tolk til oversættelses- og kulturformidlingsopgaver.

Opgaverne består hovedsagelig i mundtlig tolkning mellem behandler og patient på dansk og albansk. Samtidig fungerer tolken som kulturformidler, der bygger bro mellem parternes forskellige sociale og kulturelle baggrund samt mellem forskelle i sygdoms- og helbredsopfattelser. Derudover kan der lejlighedsvis være skriftlige oversættelsesopgaver af breve o.lign.

Der er tale om ansættelse på freelance basis, hvor arbejdstiden varierer efter mængden af patientaftaler. Patienterne i Oasis er som oftest i langvarige forløb, der typisk afvikles med nogle timer pr. uge over flere måneder. Vi lægger stor vægt på, at patienterne har den samme tolk gennem hele forløbet, og det er meget vigtigt, at tolken er stabil og punktlig i sit fremmøde.

Vi betragter tolke som et vigtigt led i den behandling, vi tilbyder. Derfor går vi også op i, at vore tolke har gode forhold med eksempelvis pauserum og tilbud om faglig sparring i form af supervision. En hel del af vores tolke har da også arbejdet hos os i mange år.

Kvalifikationer

  • Du skal kunne oversætte uden meningsforstyrrende fejl, og
  • have erfaring med tolkning inden for det psykosociale og medicinske/sundhedsfaglige felt,
  • have bredt kendskab til dansk og albansk kultur,
  • besidde gode samarbejdsevner, da du kommer til at arbejde sammen med mange forskellige af vores behandlere, samt
  • være mødestabil.

På https://www.oasis-rehab.dk/behandling/tolkning/ kan du se mere om, hvad vi kræver af vores tolke i forbindelse med arbejdsopgaverne.

Lønnen opgøres på timebasis efter faste, lokale regler og udbetales en gang om måneden.

Hvis du er interesseret, så kontakt vores tolkekoordinator Medi Niculae på tlf. 35 26 57 26 eller på medi@oasis-rehab.dk

 

Webdesign: Webbureauet 1101K