Strammere krav får færre flygtninge i job

02.07.2021

Da man strammede kravene til opholdstilladelse i 2007, var målet at få flere i job. Men det gik stik modsat. Det viser ny analyse fra Rockwoolfonden.


Stramninger i kravene til permanent opholdstilladelse sænker beskæftigelsen for flygtninge.

Det er konklusionen i en ny rapport fra Rockwool Fonden, som har undersøgt hvad der sker, når politikerne strammer kravene til sprog og beskæftigelse for dem, der gerne vil have permanent ophold. 

   "Mange flygtninge har meget få kvalifikationer og forskellige former for psykiske problemer. Hvis de oplever, at det er urealistisk for dem at leve op til kravene for permanent ophold, så mindsker det incitamenterne til at lære dansk og få et arbejde," siger Jacob Arendt, der er medforfatter til analysen og forskningsleder i Rockwool Fonden, til Kristeligt Dagblad.

Hvis politikerne omvendt gør det mere overkommeligt at leve op til kravene, vil det motivere flere flygtninge til at integrere sig.

   "Hvis man fra politisk side ønsker at motivere flere i gruppen til at lære dansk og komme i beskæftigelse, så vil det virke, hvis man sænker kravene til et lavere niveau," anbefaler han.

Ringe effekt

Undersøgelsen er baseret på effekterne af en række stramninger af reglerne for tildeling af permanent opholdstilladelse fra 2007. Dengang indførte VK-regeringen og Dansk Folkeparti et krav om, at flygtninge skulle arbejde i to og et halvt år på fuld tid for at få permanent ophold. Samtidig blev kravene til ansøgernes danskkundskaber hævet betragteligt. 

Målet var at motivere flere til at lære dansk og integrere sig på arbejdsmarkedet. Men ifølge Rockwool Fondens analyse gik det stik modsat. Faktisk medførte den nye lovgivning et fald i beskæftigelsen på 31 procent blandt flygtninge, der blev underlagt de strammere krav sammenlignet med flygtninge fra årene før, at stramningerne trådte i kraft. 

Ifølge analysen er det især de ressourcesvage flygtninge, der er blevet skubbet længere væk fra arbejdsmarkedet. 

Regler strammes fortsat uden effekt

Selvom undersøgelsen omhandler tal fra 2007, mener Jacob Arendt, at tallene har stor relevans i dag. Han henviser til, at reglerne for permanent opholdstilladelse er blevet strammet flere gange siden 2007. I dag skal flygtninge, der ønsker permanent ophold, have været i fuldtidsarbejde i mindst tre år og 6 måneder inden for de seneste fire år. De skal også have bestået Dansk 2 og ikke have gæld til det offentlige eller begået kriminalitet. EU-borgere automatisk permanent ophold efter 5 år.

   "Det er enormt vigtig viden, for det fortæller os, at det har konsekvenser for integrationen og beskæftigelsen, når vi laver den her slags stramninger," siger Jacob Arendt.

De Radikales udlændingeordfører, Andreas Stenberg, mener at "vi har fået en udlændingepolitik, der ikke er baseret på sund fornuft."

Hos folketingets største partier, Venstre og Socialdemokratiet, er der ingen interesse i at sænke kravene, selvom man samtidig har indført midlertidighed i alle opholdstilladelser, som gør det ekstra vigtigt at kunne opnå permanent ophold og selvom det ville kunne motivere flere til job og danskundervisning. 

   "Man skal ikke arbejde, fordi man har en personlig interesse i at få et permanent ophold. Man skal selvfølgelig arbejde, når vi generøst stiller uddannelse, bolig, kost og logi til rådighed, så længe man har ret til beskyttelse," siger udlændingeordfører, Rasmus Stoklund til Kristeligt Dagblad.


Webdesign: Webbureauet 1101K