Henvisningsskemaer til Oasis - nu i kort og forenklet form

08.10.2015

For at imødekomme en travl hverdag hos mange praktiserende læger, har Oasis nu forenklet henvisningsskemaerne, så de er hurtigere at udfylde og sende.


Den 1. september 2015 skal Oasis også visitere inden for 4 uger (30 dage) i følge Folketingets ændring af sundhedsloven den 14. juni 2014. Denne ændring giver patienter med psykiske lidelser samme rettigheder som patienter med fysiske lidelser i forhold til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling. Indtil 1. september 2015 gav det ret til hurtig udredning inden for 2 måneder (60 dage). Det er nu ændret til én måned (30) dage.

Det betyder for de henviste patienter til Oasis, at de får hurtigere svar på, om de hører til i målgruppen og er indstillet til behandling, eller om Oasis anbefaler andre indsatser. Find de nye henvisningsskemaer her


Webdesign: Webbureauet 1101K