Traumebehandling virker

08.01.2018
Af: Tanja Weiss

Især på symptomer som PTSD, angst og depression. Det viser en stor undersøgelse, som er gennemført på behandlingscentre i Danmark for traumatiserede flygtninge.


Siden 2013 har patienter i behandlingscentre i Ålborg, Århus og København besvaret spørgsmål om deres symptomer før, under og efter behandlingsstart samt 9 måneder efter endt behandling. Denne monitorering er nu blevet gennemgået og viser, at alle patienter har færre symptomer på PTSD, angst og depression 9 måneder efter endt behandling. Spørgsmålene indgår i internationalt anerkendte undersøgelser for PTSD, angst, depression, smerter og funktionsniveau. 

Udsat, dårligt fungerende og socialt isoleret gruppe

Resultaterne viser også, at flygtninge, der kommer i behandling generelt tilhører en dårligt fungerende og udsat gruppe. På trods af, at de gennemsnitligt har boet i Danmark i 11,6 år, så har 71% stadig brug for tolk. Og kun 17 procent har opnået dansk statsborgerskab. De tre største flygtningegrupper kommer fra Syrien (29%), Bosnien (20 %) og Afghanistan (11 %). Lidt over halvdelen har gennemført en kortere eller længere uddannelse. 74 procent er gift og 78 procent bor sammen med deres partner. Deres sociale netværk består dog primært af den nære familie og andre flygtninge - fremfor den udvidede familie og danskere. Størstedelen lever på kontanthjælp eller integrationsydelse og på trods af, at over 73 procent har haft arbejde i hjemlandet, har under halvdelen haft arbejde i Danmark på undersøgelsestidspunktet. 

Pårørende skal ind i behandlingen

Undersøgelsen viser desuden, at de flygtninge, der lever i parforhold (78 procent) profiterer mindre af behandlingen end dem, der bor alene. 

   "Klinisk erfaring peger på, at der ofte er to voksne i hjemmet, som begge lider af psykiske senfølger af traumatiske oplevelser. Dette understreger dermed også vigtigheden af pårørendeinddragelse i behandlingen," konkluderer undersøgelsen, som er offentliggjort i en forskningsartikel i Torture Journal af Friis Jørgensen, Auning-Hansen & Elklit i 2017. 

Læs hele artiklen om undersøgelsen her

 

 

 

 


Webdesign: Webbureauet 1101K