Flygtninge med traumer skal ikke selv betale for tolkning

18.05.2018
Af: Tanja Weiss

Det har Sundhedsministeren netop bekræftet i svar til 8 behandlingscentre, som sammen søgte foretræde for sundhedsudvalget i april. Her blev de nye regler om gebyr for tolkning drøftet. De 8 centre anførte, at det ikke var rimeligt at opkræve gebyr for tolkning af flygtninge, som ikke har kunnet lære dansk pga. symptomer på traumer.


Ministeren har svaret følgende:

   "Sundheds- og Ældreministeriet er opmærksom på, at der kan være personer, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke er i stand til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber. Der vil derfor blive fastsat regler om, at udgangspunktet om betaling af gebyr kan fraviges i forhold til denne persongruppe, der bl.a. vil kunne omfatte eksempelvis torturofre og traumatiserede flygtninge. Det afgørende for, om en patient vil være omfattet af undtagelsen, vil være, at patienten som følge af sin funktionsnedsættelse konkret vurderes midlertidigt eller varigt at have mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber."

Det betyder, at flygtninge, som ikke kan tale nok dansk på grund af deres oplevelser fra krig, flugt, tortur og fængsling, ikke skal betale for at få tolk med til fx behandling i Oasis.

 

 

 

 


Webdesign: Webbureauet 1101K