Fredagsbøn: Kun for kvinder med kvindelig Imam

08.06.2018
Af: Tanja Weiss

Oasis har haft besøg af Danmarks og Nordens første kvindelige imam fra Mariam Moskeen på Købmagergade i København.


Danmarks og Nordens første kvindelige Imam, Sherin Khankan, besøgte for nylig Oasis. Hun er selv af blandet herkomst; hendes far er muslim og politisk flygtning fra Syrien og hendes mor er kristen fra Finland. De er gift og har fået børn sammen og opdraget dem både efter kristne og muslimske traditioner. Derfor har det altid været naturligt for Sherin Khankan, som selv har været pakistansk, muslimsk gift, selv at leve med begge religioner og oprette en moské for alle, der anerkender begge religioner. Hun er cand.mag. i religionsociologi og filosofi, specialiseret i islam og har tillægsstudier i arabisk sprog, sociologi i den arabiske verden og islamisk sjælesorg. Desuden er hun uddannet kognitiv psykoterapeut.

   "Min baggrund giver mig et solidt fagligt og praktisk fundament til at være imam. For at være imam handler ikke kun om at lede bønnen eller holde fredagsprædiken, det handler ligeså meget om at kunne tale med mennesker der har store udfordringer i livet, dvs. at være sjælesørger," forklarer hun og tilføjer:

   "Det særlige ved Mariam moskeen er, at moskeen udfordrer patriarkalske strukturer indenfor religiøse institutioner ved kun at have kvindelige imamer, men også, at der er adgang for både mænd og kvinder, mens fredagsbønnen kun er for kvinder."

Det er Sherin Khankan, som fremfører fredagsprædikenen på dansk eller engelsk med fokus på kvinders rettigheder i islam og med en spirituel genlæsning af Koranen. Bønnen er på arabisk, men oversættes også til dansk. På den måde er det også muligt for muslimske børn og unge, der er født og opvokset i Danmark at forstå, hvad bønnen går ud på.

Fanget 'psykologisk og religiøst' i islamiske ægteskaber

Moskeen giver muslimske kvinder ret til islamisk skilsmisse og foretager islamiske vielser. Herunder, som noget helt nyt i Skandinavien, også interreligiøse vielser mellem muslimske kvinder og ikke-muslimske mænd.  Begge dele er tilladt ifølge Koanen, men patriarkalske kulturer og praksis har forhindret dette overalt i verden, påpeger Sherin Khankan. 

   "Vi anerkender skilsmisse ønsket af kvinden fx. pga. fysisk eller psykisk vold, fordi det er vigtigt for kvinder at få anerkendt deres skilsmisse efter islamisk vejledning for at kunne få frihed, kunne gifte sig igen eller få anerkendt det, de har været udsat for - også inden for deres egen kultur," fortæller Sherin Khankan og henviser til, at der intet står i koranen, som er til hinder for hverken kvindelige imamer eller skilsmisse på initiativ fra kvinden.

   "Selvom man er blevet skilt efter dansk lov, flyttet fra hinanden og børn og bolig er fordelt, så er nogle muslimske kvinder 'fanget psykologisk og religiøst' i islamiske ægteskaber, de ikke kan komme ud af, fordi manden nægter den islamiske skilsmisse og ikke anerkender kvindens ret til at få den og dermed komme videre i livet. Derfor har Mariam Moskeen allerede gennemført syv islamiske skilsmisser, såkaldte khula’er. Og mere end 30 islamiske vielser (herunder er halvdelen interreligiøse vielser). Moskeen modtager mennesker fra hele Europa, som kommer rejsende til for at få foretaget en islamisk vielse. Ofte er der tale om muslimske kvinder og kristne mænd.

   "Vi tror på, at mænd og kvinder er ligestillede og at de har de samme muligheder. Det bedste udgangspunkt for et ægteskab er tillid og kærlighed," forklarer Sherin Khankan og tilføjer:

   "Vi lever i en mangfoldig verden og kærlighed på tværs af religion og nationalitet er et islamisk princip, en gave og en mulighed der åbner op for større fleksibilitet, forsoning og åbenhed mod verden," slutter Sherin Khankan og opfordrer alle til at besøge moskeen på Købmagergade 43, 1. sal.

Væk fra vold og social kontrol

Mariam Moskeen henviser også til Exitcirklen, som tilbyder samtaler for mennesker, der udsættes for vold. Exitcirklen er en ikke-religiøs frivillig organisation for psykisk voldsramte og har 7 samtalegrupper i Danmark, der mødes to timer ugentligt. Exitcirklen er baseret på den kognitive og narrative metode, som hjælper mennesker med at tænke anderledes om deres historie og bryde med angsten for at forlade et utilfredsstillende ægteskab eller parforhold. Det er både og er både mænd, kvinder og unge - uanset baggrund, som er udsat for psykisk vold eller negativ social kontrol. Sherin Khankan er stifter og leder af både Mariam Moskeen og Exitcirklen. Men selvom tilbuddene er meget forskellige, så handler de begge om at bekæmpe undertrykkende strukturer. Det ene i en religiøs sammenhæng og det andet i en ikke-religiøs sammenhæng. 

Det er gratis at være med i alle aktiviteter i Mariam moskeen og i Exitcirklen (bortset fra et medlemsgebyr på 250 kr. årligt til Exitcirklen) og det er frivillige fagpersoner såvel som fatsansatte, der står for samtalegrupperne i Exitcirklen.

 

Næste fredagsbøn er den 17. august fra kl. 12.30 i Købmagergade 43, 1 sal

Hvis du er interesseret kan du skrive til: kontakt(at)exitcirklen.dk eller til

info(at)femimam.com eller melde dig ind i gruppen Female Imams på facebook

Læs mere om Exitcirklen her og Mariammoskeen her


Webdesign: Webbureauet 1101K