Det kræver lægeerklæring at blive fritaget for tolkegebyr

12.10.2018
Af: Tanja Weiss

Den 1. juli 2018 trådte tolkeloven i kraft. Det betyder, at mennesker, der har boet mere end tre år i Danmark, og stadig har brug for tolk, selv skal betale for tolkning hos lægen, på hospitaler og speciallæger - undtagen, hvis de har en lægeerklæring om, at de ikke kan tilstrækkeligt dansk pga. PTSD eller andre tilstande, som gør, at de ikke kan klare sig uden tolk.


Loven omfatter  "personer, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke er i stand til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber, " som Ældre- og Sundhedsministeren formulerede det, da loven blev vedtaget.

Betaling af gebyr kan derfor fraviges i forhold til denne persongruppe, der bl.a. vil kunne omfatte eksempelvis torturofre og traumatiserede flygtninge, sagde hun videre.

   "Det afgørende for, om en patient vil være omfattet af undtagelsen, vil være, at patienten som følge af sin funktionsnedsættelse konkret vurderes midlertidigt eller varigt at have mistet evnen til at tilegne sig, henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber."

Det betyder, at hvis du tilhører denne gruppe, skal du enten henvende dig til din egen læge og få en lægeerklæring eller til det sted med en sundhedsfaglig person (læge eller psykolog), der har vurderet, at du har nedsat evne til at tale og forstå dansk.

Med lægeerklæringen i hånden, kan du sende den via sikker mail fra denne hjemmeside, hvis du hører under Region Hovedstaden: www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Tolkebistand

På hjemmesiden kan du også læse, hvad det koster at få tolk med, hvis du ikke har en lægeerklæring.

Hvis du er blevet indkaldt til en læge og der allerede er sat tolk på og du har fået en regning, kan du også slippe for gebyr, hvis du sender en lægeerklæring efterfølgende. Det gælder tilbage fra den 1.juli og frem.

Her kan du læse, hvem der ellers er fritaget for gebyr:

Fritagelse for gebyr:

  • patienter, der af fysiske eller psykiske grunde midlertidigt eller permanent har mistet evnen til at kommunikere på dansk
  • børn, der møder frem til behandling uden forældre
  • forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand
  • personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog
  • grønlandske og færøske patienter

Webdesign: Webbureauet 1101K