Grundighed, struktur og magiske hænder

08.03.2019
Af: Tanja Weiss

Det giver tillid, effektivitet og behandlingseffekt. Tre medarbejdere i Oasis har nu bidraget med det i tilsammen 40 år. Oasis har netop fejret deres to gange ti og 20 års jubilæum.


Carsten Jürgensen er psykomotorisk terapeut i Oasis med mere end 30 års erfaring med kropsbehandling.

Tenna Espersen og Hanne Wienmann er to meget erfarne behandlingssekretærer, som sørger for struktur

og effektivitet i behandlingen i Oasis.

30 år i politisk og humanitært spændingsfelt

  "Oasis består, fordi Oasis har formået at tiltrække dygtige og idealistiske medarbejdere og fordi Oasis har udviklet sig til en fagligt seriøs og dygtig institution." 

Sådan sagde psykolog, tidligere medarbejder og næstformand i Oasis' bestyrelse, Lars Koberg Christiansen i sin tale ved Oasis' 30 års jubilæum i 2017. Han tilføjede, at 30 er mange år i en branche, der om nogen er påvirket af samfundsmæssige tendenser og politiske udviklinger.

Det er muligvis årsagen til, at medarbejdere bliver længere tid i Oasis end gennemsnitligt. Knapt halvdelen af de fastansatte har været i Oasis i mere end ti år. De øvrige har været i Oasis i fem år.

Helhedsorienteret, tværfagligt og medarbejderbygget

   "Oasis blev skabt som et forsøg på at etablere det mere helhedsorienterede og tværfaglige behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge, som alt tyder på, er den rigtigste tilgang. Men Oasis blev også skabt som en ikke-hierakisk opbygget organisation med stor medarbejderindflydelse, ligeløn og fællesmøder - et sandt udtryk for tidens politiske utopier."

Sådan fortsatte Lars Koberg Christiansen sin velkomsttale til Oasis' 30 års jubilæumsfest i 2017. Lars Kohberg Christiansen har været med til at starte Oasis i 1987 og siden arbejdet som privatpraktiserende psykolog, før han vendte tilbage til Oasis som næstformand i bestyrelsen. Han har derfor fulgt Oasis tæt indefra såvel som lidt på afstand og sagde videre:

   "Men Oasis bestod, Oasis voksede, konsoliderede sig og foretog rent geografisk en flytning fra forsømte lokaler oppe under en tagryg på Nørrebro, via lysere lokaler over Brugsen på Østerbro, til en position, midt på Danmarks fineste strøg med Kaufmann for neden og La Glace om hjørnet....."

Humanisme og respekt

Oasis er en organisation baseret på en grundlæggende humanisme, som trods andre tendenser i samfundsudviklingen har formået hele tiden at lade patienternes behov og muligheder være i centrum, sideløbende med en opmærksomhed på, at dette arbejde også kræver omsorg og udviklingsmuligheder for personalet, understregede Lars Koberg Christiansen.

   "Det er primært den forståelse, respekt, ja, den medmenneskelige ånd, som de møder i Oasis, der virker. Fremfor alt: That´s the cure," sluttede Lars Koberg Christiansen sin tale, mens han takkede alle nuværende og tidligere medarbejdere samt fremmødte samarbejdspartnere og takkede samtidig af som næstformand i Oasis.

 

 


Webdesign: Webbureauet 1101K