Børn af traumatiserede forældre kan blive for hurtigt voksne

13.03.2019
Af: Tanja Weiss

Det har Wafaa oplevet som barn af en far med PTSD, og som havde brug for massiv hjælp - ikke mindst til tolkning, da han blev indlagt efter et selvmordsforsøg. Wafaa blev hurtigt vant til at være den, der tolkede i alle situationer - for der var ingen voksne, der tog ansvaret fra hendes barneskuldre.


Wafaa har netop fortalt sin historie på en konference om Flygtningebørns opvækst med traumer og traumerelateret vold, som Dignity har afholdt for nylig. Hun kom som barn til Danmark fra Irak med sin familie og lærte hurtigt dansk. Derfor blev hun tolk for både sine forældre og brødre. 

    "Jeg blev mor og far for alle i familien," forklarer hun om sin opvækst, som også betød, at hun ikke havde særlig mange jævnaldrende venner:

   "Jeg tog aldrig nogen med hjem, fordi min far ikke kunne tåle støj og uro. Jeg prioriterede altid mine forældre over alt andet; klassefester og sport," husker Wafaa.

Hendes forældre var også meget isolerede, fordi faren havde PTSD og mistillid til alle andre end familien og moren havde ikke andre end Wafaa at betro sig til.

Først da Wafaa kom i behandling som 18-årig i Dignity sammen med sin familie i 2011, gik det op for hende, at hun ikke havde haft en helt almindelig barndom.

Alle tror, at børnene bliver fjernet

   "Vi vidste ikke, at vi var traumatiserede. Der var ikke nogen, der spurgte, hvordan vi havde det eller opdagede os," forklarer Wafaa, som samtidig også hele tiden har fået at vide af sin mor, at hun ikke måtte fortælle nogen om, hvordan det stod til derhjemme, fordi moren troede, at de danske myndigheder så ville tage børnene fra hende.

    "Alle (flygtninge, red.) tror, at børn bliver taget fra forældrene i Danmark, hvis de voksne beder om hjælp til deres børn, fordi de selv har det psykisk svært," siger Wafaa og fortæller, at hun også selv havde meget svært ved at koncentrere sig i skolen og kunne blive meget vred eller trist.

   "Behandlingen hjalp mig med at forstå mine tanker og følelser."

Wafaas tre gode råd

Udfra Wafaas egen erfaring og behandling vil hun anbefale alle forældre og fagpersoner følgende:

1. Stop tolkning med børn - hvis det sker nu, hvor man selv skal betale, "så vil der komme flere af mig"

2. Vi skal blive opdaget - og der skal handles med det samme!

3. Kommunen skal opsøge os og hjælpe os

Opdagelsen af Wafaas familie og behandlingen har betydet, at hendes far nu har fået medicin, så han ikke mere er selvmordstruet og har det meget bedre dér, hvor han bor. Kommunen har også fundet nogen, der hjælper hendes mor, så Wafaas ansvar er blevet lettere og hun har kunnet koncentrere sig om sin uddannelse som farmaceut. Begge hendes brødre er også kommet videre i livet med arbejde og uddannelse. 

Konferencen var et resultat af et 3-årigt projekt om flygtningebørns opvækst med traumer og traumerelateret vold og hvordan vi sikrer et tilstrækkeligt vidensgrundlag og en effektiv indsats på tværs af sektorer og serviceområder. Oasis´børnefamilieteam m.fl. deltog også i konferencen. 

 

Wafaa har valgt at optræde kun med fornavn, men hendes fulde navn er redaktionen bekendt.


Webdesign: Webbureauet 1101K