Ventetiden til behandling i Oasis er halveret

09.09.2019
Af: Tanja Weiss

Det er lykkedes på 6 måneder ved fælles indsats med fokus på effektivitet og gruppeforløb at få ventetiden bragt ned fra 24 til 12 måneder.


Oasis modtog i 2017 det hidtil højeste antal patienter målt inden på et kalenderår, nemlig 248 personer. Det store antal henvisninger var kulminationen på en bølge af henvisninger, der har taget fart siden 2013, hvor henvisningstallet lå på 171 patienter. Samtidig udgør familiehenvisninger en stadig stigende andel af de samlede henvisninger.

Siden 2013 er antallet af patienter, der er henvist til familiebehandling fordoblet. Fra at udgøre 20 % af alle henvisninger i 2013, udgør familiehenviste i 2018 40 % fordelt på 35 familier i modsætning til 12 familier i 2013.

Flere familier - inden for udredningsgarantien

Oasis har alle år gennemført visitation af alle henviste inden for fire uger, og vi følger dermed udredningsgarantien, men med den øgede mængde henvisninger, der kom i 2017 og en fortsat høj tilgang af patienter, er ventetiden på behandling desværre blevet presset til nye højder i 2018. Ventetiden var ved udgangen af 2018 derfor på beklagelige 22-24 måneder.

Samme ressourcer - mere effektivitet

Bestyrelsen og Oasis’ nye ledelse har i 2019 iværksat strukturændringer i forhold til behandling og interne processer, som nu allerede viser resultater. Oasis har fået halveret ventetiden for individuelt henviste og der er nu kun 8 ugers ventetid på familiehenvisninger.

Centerleder Mads Fleissig Klemmensen glæder sig over udviklingen:

   "Jeg er meget tilfreds med, at ventetiden nu er bragt ned for børn og familier, da vi ved, at især børn og familier profiterer af en hurtig og tidlig indsats. Ventetid ikke er godt for nogen, men vi kan med vores nye gruppeforløb samtidig også være med til at få bragt ventetiden for de voksne ned."


Webdesign: Webbureauet 1101K