Børn af flygtninge med PTSD risikerer at blive psykisk syge

24.10.2019

75 procent af børn af forældre med PTSD har været i kontakt med psykiatrien. Det viser ny undersøgelse fra Københavns Universitet.


Der skal fokus på problemet og udvikles tidlige indsatser og behandlingstilbud, mener forskerne bag undersøgelsen.

Post traumatisk stresssyndrom (PTSD) er en forsinket reaktion på traume, og ses ofte hos flygtninge, som er flygtet fra krig og konflikt. Nu har forskere fra Københavns Universitet i et stort registerstudie undersøgt, hvilken betydning det har for børn at have forældre, der er flygtet og blevet diagnosticeret med PTSD.

De har kigget på, om børn af flygtninge med PTSD har mere kontakt med psykiatrien end børn af flygtninge, som ikke har PTSD. Studiet viser, at børn med en eller to forælder, der lider af PTSD, har en markant højere risiko for psykiatrisk kontakt. De nye forskningsresultater er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Lancet Public Health.

   ”Resultaterne fra studiet peger på, at der er en gruppe af børn og unge, som har øget risiko for sygelighed. Man fokuserer tit på de traumeramte forældre, men det er vigtigt også at have blik for, at forældrenes traumer kan påvirke hele familien, så man ikke overser en gruppe af børn og unge, som også har brug for hjælp.”

   ”Det gælder ikke kun de børn, som er flygtet til Danmark og selv kan være traumatiseret af krig. Vi ser også en øget risiko hos de børn, som er født i Danmark,” fortæller medforfatter til studiet og kandidat i folkesundhed Maj Back Nielsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab til sund.ku.dk.

75 procent højere risiko

PTSD kan give søvnløshed, mareridt, flashbacks og hukommelses- og koncentrationsbesvær. Forskerne viser i studiet, at hvis begge forældre havde PTSD, så havde deres børn 75 procent højere risiko for at have kontakt med psykiatrien, inden de fyldte 18 år.

Hvis det kun var moren, havde de 55 procent højere risiko, mens det var 49 procent, hvis det kun var faren, som havde PTSD. Det var uanset, om børnene også var flygtet til Danmark eller født her.

   ”Vi ved, at PTSD påvirker ens daglige funktionsevne rigtig meget. Og det påvirker hele familiedynamikken at have en PTSD-diagnose. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om dårlige forældre, men det er belastede forældre, der grundet deres sygdom har nogle andre vilkår og forudsætninger for at være forælder og tilstede for deres børn.”

   ”Det er i forvejen en sårbar gruppe, som kan være yderligere belastet af usikkerheder omkring midlertidigt ophold og andre socioøkonomiske forhold som økonomi. Vi ved fra anden forskning, at sociale vilkår hænger sammen med sygdom,” fortæller professor og medforfatter til studiet Marie Louise Nørredam, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Se hele artiklen på sund.ku.dk 

Læs om Oasis´ familiebehandling her


Webdesign: Webbureauet 1101K