Forældres traumer kan spænde ben for børns integration

19.08.2020

Traumer smitter. Derfor skal vi støtte hele familien - også for integrationens skyld. Det skriver socialrådgiver og familieterapeut idag i Information, som kommentar til kronikserie om integration


Når forældre er traumatiserede af krig og flugt, smitter det hele familien. Hvis ikke vi behandler familierne i tide, risikerer vi, at traumesymptomer, angst og depression bliver givet videre til næste generation. Det er skidt for børnene, dyrt for samfundet og skader integrationen.

Børn, der vokser op i en familie med traumer, kan have det svært. Deres forældre magter ikke altid at give dem den tryghed og støtte, de har brug for. Og heller ikke at tale om, hvorfor de har det så psykisk dårligt. Mange børn får også for stort ansvar for familiens hverdag. De påtager sig voksenopgaver som at læse breve, ringe til myndigheder og tager ansvar for økonomien.

Et forskningsprojekt viser, at børns trivsel er mere påvirket af forældrenes manglende omsorg end af familiernes kultur, religion eller selve krigstraumerne. Forældrenes primære traumer ’smitter’ på den måde hele familien. Børnene risikerer at blive sekundært traumatiserede og udvikle samme stresssymptomer.

Bedre til at opdage symptomer

Heldigvis kan både primær og sekundær traumatisering behandles. Og jo tidligere, des bedre. En undersøgelse viser, at børn, der oplevede faglig og personlig støtte fra hjem og skole, også havde bedre trivsel. Samtidig viser undersøgelsen dog, at børnene ofte skjuler deres problemer for både forældre og skole, og at det derfor kan være svært at opdage problemerne og give den nødvendige støtte.

Derfor skal frontpersonalet blive endnu bedre til at opdage symptomerne. Hos Oasis har vi derfor udviklet en behandlings- og opsporingsmodel, Model Hel Familie, med kurser og materiale til kommunale fagpersoner. Den har været testet i flere kommuner og medvirket til, at der bliver taget tidlig kontakt, og at kommunerne har redskaberne til at tale med familierne om problemerne.

For når vi hjælper hele familien og taler med dem om, hvordan man håndterer symptomerne, samtidig med at man er forælder, så bidrager vi til at mindske langtidseffekterne af traumerne for de voksne og forebygge, at børnene overtager problemerne. Sådan gør vi flygtninge i flere generationer til velintegrerede medborgere.

Læs Dagens Information Debat her og hele kronikserien her


Webdesign: Webbureauet 1101K