Leder af børnehospice er ny leder af Oasis

11.05.2021
Af: Tanja Weiss

Thomas Feveile har 15 års lederskab af Sankt Lukas Stiftelsens Hospice bag sig og var initiativtager til oprettelsen af Danmarks første børne- og ungehospice, Lukashuset, for alvorligt syge og døende børn. Han vil nu som leder af Oasis sætte endnu mere skub i undervisning og udvikling for at forebygge, at traumer sætter sig i generationer af flygtninge.


Thomas Feveile opdagede behovet for et børnehospice, mens han var leder for Sankt Lukas Stiftelsens Hospice for voksne. Især familiernes mulighed for at have en nogenlunde normal hverdag og være sammen med en i familien, der er døende eller alvorligt syg, viste sig vigtigt. Derfor greb projekt Børnehospice om sig, fordi det involverer hele familien, der kan blive indlagt sammen med deres børn.

Det var også vigtigt for ham at være med til at få det nye projekt godt i vej, inden han slap tøjlerne og skiftede til Oasis. Han fortæller, at projektet har fyldt meget og udviklet sig fra at være indlæggelse for alvorligt syge og døende børn til også at have fokus på behandling af forældrene og ikke mindst søskende, som ofte bliver overset eller overbeskyttet, når en alvorlig krise rammer familien.

   ”Oasis´ arbejde ligner det, jeg kommer fra ved, at kriser kan reaktivere gamle kriser og oplevelser som sygdom eller krig," siger han - og det påvirker hele familien. Derfor er en tværfaglig biopsykosocial tilgang nødvendig.

Faglig generalist

Thomas Feveile er 52 år og cand.scient.adm. fra RUC og har flere mastergrader i strategisk ledelse og NGO ledelse – og han har hele sit arbejdsliv arbejdet inden for sundhedssektoren. Han har bl.a. været leder inden for Retspsykiatrien, Psykiatrien og i Tandplejernes fagforening. Og altså senest på Hospice. Ved siden af arbejdet har han også været ekstern censor i ledelse på CBS og SDU. For nyligt har han bidraget til antologien ”Hvad døden har lært mig om livet” og podcasten ”Den måde vi dør på, er også den måde vi lever”.

   "Jeg har altid interesseret mig for både det sundhedsfaglige, det sociale og at få ting til at ske. Man kan vel egentligt kalde mig faglig generalist," smiler han.

Sankt Lukas Stiftelsens Hospice er foreningsejet med driftsoverenskomst med regionen – ligesom Oasis – Behandling og rådgivning for flygtninge. Thomas Feveile er derfor velbevandret inden for det regionale og sundhedspolitiske område og han kender økonomiens betydning. Fra begyndelsen af børnehospiceprojektet vidste han, at der skulle findes midler fra andre kilder. Han har derfor også været fundraiser, netværksdanner og projektleder og det er nu lykkedes at få børnehospicet offentligt finansieret.

Når noget menneskeligt er på spil

   "Jeg har glædet mig virkelig meget til at starte i Oasis. Det er et område, som jeg har fulgt længe og har indtryk af meget høj faglig kvalitet og engagement hos medarbejderne," siger Thomas Feveile og han tilføjer, at han altid har været tiltrukket af arbejdspladser, hvor der er noget på spil menneskeligt. Det kræver vedholdenhed at bevare gejsten, optimismen og håbet for mennesker i komplekse og udsatte livssituationer.

   "Det bliver man klogere af - selvom man ikke selv sidder direkte over for de mennesker, det handler om, så kan det ikke undgå at smitte af på en selv," forklarer Thomas Feveile og fortæller, at han også selv kender til, hvordan familielivet kan komme i krise ved alvorlig sygdom og de udfordringer det kan give for hele familien. Derfor vil han også understøtte familie- og pårørendearbejdet i Oasis, så traumerne ikke vandrer videre fra generation til generation. Men giver mennesker mulighed for større livsudfoldelse, bedre familieliv og relationer, så hverdagen hænger bedre sammen.

Thomas Feveile er tiltrådt den 3. maj og afløser psykolog og Oasis´ leder i to år, Mads Fleissig Klemmensen, som har startet en behandlingsskole.


Webdesign: Webbureauet 1101K