Vision og mål

Mission

Oasis er et privat behandlings- og rehabiliteringscenter, der har til opgave at yde traumatiserede og deres pårørende behandling og rehabilitering, på baggrund af inddragelse af ekspertise fra forskellige professioner i en tværfaglig og tværkulturel ramme. 

Vision

Oasis vil yde traumatiserede og deres pårørende den optimale tværfaglige og tværkulturelle behandling og rehabilitering. Dette vil ske med rod i såvel den eksemplariske erfaring som den nyeste viden på området. Ledetråden i arbejdet skal være, at traumatiserede og deres pårørende opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark

Mål

Patienter:

Oasis søger til stadighed at optimere behandlings- og rehabiliteringsindsatsen

Organisation:

Oasis er en attraktiv arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsmiljø er i centrum

Omverden:

  • Oasis er kendt for at yde behandling og rehabilitering af høj faglig standard
  • Vores omverden har øget indsigt i kompleks PTSD, hvad det gør ved de pårørende, og hvordan det påvirker deres livsvilkår og hele livssituation i Danmark 
  • Vores omverden har øget indsigt i Oasis' rehabiliteringsarbejde og budskaber

 

 

Webdesign: Webbureauet 1101K