Bibliotek

 

OASIS' bibliotek kan benyttes af fagprofessionelle, studerende og øvrige interesserede efter telefonisk eller skriftlig henvendelse. 
Der er intet direkte hjemlån, bøger og fotokopier kan eventuelt rekvireres gennem lokalt folke- eller forskningsbibliotek.

Der findes litteratur blandt andet inden for følgende områder:

  • Flygtninge og indvandreres psykiske og psykosociale problemer, migrationspsykologi og -psykiatri.  

  • Flygtninge og indvandrere generelt, herunder kulturel identitet og integration.

  • Tolkning

  • Krænkelse af menneskerettigheder

  • Baggrundsinformation om enkelte lande

  • Kropsbehandling   

  • Socialt arbejde og lovgivning
  • Familieterapi og flerfamilieterapi

Ud over bøger findes der også artikler og rapporter inden for de før nævnte områder. I alt råder biblioteket over ca. 4800 enheder.

OASIS' bibliotek er registreret elektronisk i en database udviklet af Unesco. Biblioteket deltager i nationalt og internationalt samarbejde inden for biblioteker, der beskæftiger sig med krænkelse af menneskerettigheder.

Kontakt bibliotekar Kirsti Sparrevohn.

Webdesign: Webbureauet 1101K