Den skjulte stress hos børn af traumatiserede flygtninge

Undersøgelsesrapport

Formål

Undersøgelsens overordnede formål var at undersøge børns trivsel i skolen fagligt, socialt og psykisk, samt at afdække hvilke faktorer, der bidrager til at nogle børn ser ud til at klare sig godt i skolen – til trods for forældrenes traumatiserede tilstand.

 

Resultater

Børnene:

  • Alle de undersøgte børn var belastede af stress – i mindre eller ofte svær grad
  • En del oplevede at trives samtidig med at de led under stressbelastning
  • Børnenes vanskeligheder var som regel skjult for forældre og lærere

 

Forældre og skole:

  • Børnene oplevede ofte manglende støtte fra læreren 
  • I skolen og blandt lærerne var der meget lidt eller ingen viden om symptomer på stressbelastning, om børnenes familier og om flygtninge generelt
  • De børn, der fik faglig og personlig støtte fra både hjem og skole, oplevede også større grad af trivsel i skolen

 

 

Anbefalinger

  • Viden om psykisk trivsel og mistrivsel som følge af traumatisk stress skal udbredes til skoleledere, lærere og børn i skolen
  • Skolerne skal derfor tilbydes kurser i traumatisk stress for at opnå større viden om håndtering af børns stressbelastning og om flygtninge generelt

 

Omfang

Undersøgelsen omfatter interviews med skolebørn fra Københavnsområdet i alderen 11-17 år fra familier henvist til traumebehandling i Oasis. Børnene blev interviewet om, hvordan de trivedes i skolen, og samtidig blev klasselærere og skoleledere spurgt om skolens forudsætninger for at støtte børn fra flygtningefamilie.

 

Samarbejde

Undersøgelsen er udført i et samarbejde mellem Oasis – behandling og rådgivning for flygtninge og Institut for Psykologi på Københavns Universitet med Else Ryding som projektleder, specialist i psykotraumatologi og børnepsykologi.

Webdesign: Webbureauet 1101K