Konsulentydelser

Foredrag og kurser

OASIS tilbyder foredrag og kurser til foreninger, arbejdspladser og institutioner, som ønsker at vide mere om traumebehandling af flygtninge. Temaerne spænder fra generel information, f.eks. om PTSD-diagnosen og flygtninges særlige kriser og traumer, til mere snævert faglige problemstillinger inden for forskellige faggrupper.

Kurserne hjælper professionelle inden for social-, sundheds- og undervisningssektoren til at kunne yde den bedst mulige hjælp til flygtninge med svære, traumatiske oplevelser bag sig.

Supervision

OASIS tilbyder individuel supervision og gruppesupervision til professionelle, der arbejder med flygtninge.

Supervision er oftest en proces over længere tid, som tilbydes til egne eller beslægtede faggrupper med henblik på at dygtiggøre sig inden for sit fagområde. Supervision kan foregå hos rekvirenten eller hos OASIS efter aftale.

Konsulentbistand

OASIS yder konsulentbistand til institutioner eller fagfolk, som har brug for ekspertbistand til løsning af enkeltsager i forbindelse med flygtninges psykosociale problemer.

 

Webdesign: Webbureauet 1101K