Tema: Belastninger

Belastninger i arbejdet med flygtninge

At arbejde med flygtninge og dermed blive vidne til deres traumatiske baggrund udsætter hjælperen for en alvorlig stressfaktor, som kan føre til "sekundær traumatisering". Dvs. at hjælperen belastes med nogle af de samme symptomer som flygtningene og er i fare for at brænde ud. OASIS har gode erfaringer med at sammensætte kurser, hvor man bliver indført i reaktioner på arbejdsrelaterede belastningsreaktioner i forbindelse med flygtningearbejde.

  • Uhensigtsmæssige forsvarsreaktioner på arbejdsrelaterede belastninger
  • Sekundær traumatisk stress
  • Sekundær traumatisering og udbrændthed
  • Forebyggelse på arbejdspladsen
  • Personlig og faglig forebyggelse
  • Personlige handleplaner til forebyggelse af stress og udbrændthed
Webdesign: Webbureauet 1101K