Tema: Børn og familier

27-11-2020

Når traumer går i arv

Oasis tilbyder kurser i arbejdet med børn og familier med traumer, herunder efter manual Model Hel Familie:

  • Beskrivelse af flygtningebørn og -familiers typiske baggrund for flugt, tab og traumatiske oplevelser

  • Typiske reaktioner hos børn og forældre i familier, der har været udsat for traumatiske oplevelser, flugt og eksil

  • Problemer i forbindelse med forskydning i familiedynamikken, forældreautoriteten, ændringer i rollefordelingen i familien m.m.

  • Hvordan identificerer man om et flygtningebarn har brug for hjælp?

  • Beskyttende og belastende faktorer i familier med traumer - hvad truer barnets udvikling?

  • Unge mellem to kulturer

  • Hvordan vurderes familiens samlede problemstilling? Hvordan skelne mellem udviklingsbetingede vanskeligheder pga. en grundlæggende mangelfuld omsorgsevne hos forældrene og vanskeligheder, der kommer fra krigstilstande og andre traumatiske begivenheder? Er der tale om midlertidige eller permanente forhold hos forældre og børn, der evt. hindrer forældrene i at drage fuld omsorg for deres børn?

  • Hvordan møder vi familierne på en måde, der gør det muligt at hjælpe dem?

     

Målgruppe: Institutioner eller faggrupper, f.eks. psykologer, pædagoger og familie(sags)behandlere, der kommer i berøring med flygtningefamilier. Kurset målrettes i hvert enkelt tilfælde efter institutionens eller faggruppens særlige behov. 

Webdesign: Webbureauet 1101K