Tema: Børn og familier

Forskellige problemstillinger, der er forbundet med at arbejde med traumatiserede flygtningebørn og -familier. F.eks.:

  • Beskrivelse af flygtningebørn og -familiers typiske baggrund for flugt, tab og traumatiske oplevelser.

  • Typiske reaktioner hos børn og forældre i familier, der har været udsat for traumatiske oplevelser, flugt og eksil.

  • Problemer i forbindelse med forskydning i familiedynamik, forældreautoritet, ændringer i rollefordelingen i familien m.m.

  • Hvordan man identificerer om et flygtningebarn har brug for hjælp.

  • Belastninger der truer barnets udvikling.

  • Unge mellem to kulturer.

  • Hvordan vurderes familiens samlede problemstilling - herunder muligheden for at bedømme, hvilke vanskeligheder, der hidrører fra udviklingsbetingede vanskeligheder pga. en grundlæggende mangelfuld omsorgsevne hos forældre og hvilke vanskeligheder, der hidrører fra krigstilstande og andre traumatiske begivenheder i familiens historie og som har ført til traumatiske reaktioner hos forældre og børn og evt. midlertidigt hindrer forældrene i at drage fuld omsorg for deres børn.

  • Hvordan når man disse familier på en måde, der gør det muligt at hjælpe dem?

 

Målgruppe: Institutioner eller faggrupper, f.eks. psykologer, pædagoger og familiesagsbehandlere, der kommer i berøring med flygtningefamilier. Kurset målrettes i hvert enkelt tilfælde efter institutionens eller faggruppens særlige behov.

Webdesign: Webbureauet 1101K