Tema: Kriser og traumer

27-11-2020

Introduktion til flygtninges kriser og traumer

Langt de fleste flygtninge, der opnår asyl i Danmark, er blevet traumatiserede gennem fængsling og tortur, krigsoplevelser samt andre former for organiseret vold. De fleste er desuden kriseramte som følge af flugt og eksil. Dette vanskeliggør integrationen i eksillandet.

Oasis tilbyder kurser i, hvordan du som professionel kan identificere de psykosociale problemer, flygtninge lider under. Du lærer om:

  • Flygtninges traumatiske baggrund og betydning for integrationen

  • Psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger af krig, tortur og tab
  • Livet i eksil
  • Krise- og traumebegrebet
  • PTSD-diagnosen (Posttraumatisk stress-syndrom)
  • Andre relevante diagnoser
  • Behandling
  • Interkulturelle kommunikationsmønstre og hvordan du forbliver åben og nysgerrig på den anden

Emnet egner sig godt som oplæg til diskussion og kan fx. danne baggrund for en workshop med  caseanalyse med fokus på arbejdet med empowerment og løsningsfokusering.

Undervisning i "Flygtninges kriser og traumer" kan bruges som en indføring i det at arbejde med flygtninge.

 

Målgruppe:  Sagsbehandlere, ansatte i flygtningeprojekter, lærere på sprogskoler, sundhedsplejersker, sygeplejersker, social- & sundheds-assistenter, plejehjemsansatte.

Webdesign: Webbureauet 1101K