Tema: Kriser og traumer

Introduktion til flygtninges kriser og traumer

Langt de fleste flygtninge, der opnår asyl i Danmark, er blevet traumatiserede gennem fængsling og tortur, krigsoplevelser samt andre former for organiseret vold. De fleste er desuden kriseramte som følge af flugt og eksil. Dette vanskeliggør integrationen i eksillandet.

OASIS tilbyder kurser i, hvordan man som professionel kan identificere de psykosociale problemer, flygtninge lider under. Man kan f.eks. komme ind på:

  • Flygtninges traumatiske baggrund

  • Psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger af krig, tortur og tab
  • Livet i eksil
  • Krise- og traumebegrebet
  • PTSD-diagnosen (Posttraumatisk stress-syndrom)
  • Andre relevante diagnoser
  • Behandling
  • Interkulturelle kommunikationsmønstre
  • Akkulturationsprocessen og dens forskellige udtryksformer.

Emnet egner sig vældig godt som oplæg til diskussion og kan f.eks. danne baggrund for en workshop med  caseanalyse med fokus på arbejdet med empowerment.

Undervisning i "Flygtninges kriser og traumer" kan bruges som en indføring i det at arbejde med flygtninge.

 

Målgruppe:  Sagsbehandlere, ansatte i flygtningeprojekter, lærere på sprogskoler, sundhedsplejersker, sygeplejersker, social- & sundheds-assistenter, plejehjemsansatte.

Webdesign: Webbureauet 1101K