Tema: Fysisk behandling

Kropslige tilgange til behandling af traumatiserede flygtninge

 

Traumatiserede flygtninge har ofte et kropsligt smertebillede, der svarer til den psykiske smerte. Herudover kan man finde rent fysiske smerter, der svarer til fysiske traumer fra fængsling etc.

Da det psykosomatiske smertebillede er så fremtrædende hos denne gruppe af mennesker, kan der let opstå belastende situationer hvor ængstelige eller vrede flygtninge støder sammen med et velmenende sundhedspersonale.

Formålet med kurset er at formidle kropslige tilgange til den traumatiserede flygtning:

  • Forskellige kulturelle tilgange til kropslig behandling.
  • Flygtningeklientens forståelse af kroppen.
  • Hvordan kommer psykiske lidelser kropsligt til udtryk? Typiske smertemønstre.
  • Retraumatisering.
  • Hvordan berører og beroliger vi, uden at overskride patientens grænser?
  • Smerte- og stressreducerende øvelser/behandling.

Der vil blive tale om direkte undervisning, men også om praktiske øvelser og inddragning af deltagernes egne cases.

 

Målgruppe:  Kurset retter sig mod personale i sundhedssektoren, som ønsker at støtte den traumatiserede flygtning, f.eks. social- & sundhedsassistenter, fysioterapeuter, afspændingspædagoger, sygeplejersker m.fl.

Webdesign: Webbureauet 1101K