Tema: Neurobiologi

Neurobiologiske aspekter af PTSD

Belysning af sammenhængen mellem de neuro-biologiske og psykologiske aspekter af PTSD, især med henblik på ekstreme og langvarige stresspåvirkninger. Et oplæg vil bl.a. indeholde følgende temaer:

  • Traumers påvirkning af centralnervesystemet og hukommelsesfunktionen.
  • Gennemgang og drøftelse af begrebet ”ekstrem psykotraumatisering” DESNOS)
  • Psykosociale behandlingsmetoder.
  • Medikamentel behandling

 

Målgruppe: Læger, psykologer og andre fagpersoner, som arbejder klinisk med traumatiserede personer.

Webdesign: Webbureauet 1101K