Tema: Integration

27-11-2020

Social integration af flygtninge

Manglende integration på arbejdsmarkedet, omverdenens syn på flygtninge, kulturelle forskelle, flygtninges psykiske og økonomiske problemer, er kun nogle af de faktorer, der hindrer den sociale integration.

Temaer som belyses og drøftes:

  • Hvilke faktorer henholdsvis fremmer og hæmmer flygtninges ligestilling i samfundet?
  • På hvilken måde bør der tages hensyn til flygtningenes særlige psykiske, fysiske og sociale udfordringer, hvis integrationen skal lykkes?

 

Mulighed for at arbejde med deltagernes egne cases.

Webdesign: Webbureauet 1101K