Tema: Integration

Social integration af flygtninge

Manglende integration på arbejdsmarkedet, omverdenens syn på flygtninge, kulturelle forskelle, flygtninges psykiske problemer, er blot nogle af de faktorer, der hindrer den sociale integration. Temaer som belyses og drøftes:

  • Hvilke faktorer henholdsvis fremmer og hæmmer flygtninges ligestilling i samfundet?
  • På hvilken måde bør der tages hensyn til flygtningenes særlige psykiske, fysiske og sociale problemer, hvis integrationen skal lykkes?

 

Mulighed for at arbejde med deltagernes egne cases.

Webdesign: Webbureauet 1101K