Tema: Supervisionsteknik

27-11-2020

Træning i kollegial supervision ud fra et interkulturelt perspektiv

Indføring i metoden til, hvordan man i form af kollegial supervision kan støtte hinanden i arbejdet med de ofte vanskelige flygtningesager og modvirke udbrændthed.

Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og træning i supervisionsgrupper.

Følgende temaer vil blive inddraget:

  • Den kollegiale supervisions metode
  • Brug af reflekterende team i gruppesupervision
  • Forskellige niveauer i supervisionsprocessen
  • Det interkulturelle perspektivs indflydelse på arbejdet

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til professionelle, der til daglig arbejder med flygtninge

Webdesign: Webbureauet 1101K