EMDR-metoden

09-10-2020

EMDR-metoden virker også for multi-traumatiserede flygtninge

EMDR-metoden (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en evidensbaseret og gennemprøvet metode. Der har været foretaget tyve positive kontrollerede Outcome-studier, primært i USA. Nogle af studierne viser, at 84-90 procent af ofrene for enkeltstående traumer, som fx. trafikuheld, ikke længere har PTSD-symptomer efter tre 90 minutters sessioner. Et andet studie, foretaget af Kaiser Permanente, fandt at 100 procent af enkeltstående traumatiserede og 77 procent af multi-traumatiserede, typisk flygtninge med krigsoplevelser, ikke længere blev diagnosticeret med  PTSD-symptomer efter seks 50 minutters sessioner. Et tredje studie af amerikanske veteraner, viste, at de var helt fri for PTSD-symptomer efter 12 sessioner med EMDR. Metoden er nu så gennemtestet og har vist sig så effektiv, at den er blevet anerkendt af The American Psychiatric Association og World Health Organization samt forsvarsministeriet i USA.

Den otte-fasede behandling

EMDR-terapi er en otte-faset behandlingsmetode. Øjenbevægelser (eller tapping med håndfladerne på knæene af patienten) anvendes under en del af sessionen. Når terapeuten har bestemt, hvilken traumatisk erindring patienten først skal huske, beder hun patienten om at tænke på forskellige aspekter af denne begivenhed. Samtidig bedes patienten om at følge terapeutens hånd, mens den bevæger sig frem og tilbage ud for patientens synsfelt. En forsker fra Harvard University i USA mener, at der opstår en forbindelse mellem de biologiske mekanismer i hjernen, på samme måde som under REM-søvn, og erindringens forstyrrende følelser. I vellykkede EMDR-terapier, bliver betydningen af ​​smertefulde begivenheder ændret på et følelsesmæssigt plan. For eksempel skifter et voldtægtsoffer fra følelsen af rædsel og afsky til at holde fast i den positive værdi og troen på, at "jeg overlevede det, og jeg er stærk." I modsætning til samtaleterapi, vil de indsigter patienter vinder igennem EMDR ikke så meget være et resultat af terapeutens fortolkning, som af patientens egne accelererede intellektuelle og følelsesmæssige processer. Nettoeffekten er, at patienten via EMDR-terapien opnår en positiv og ressourceorienteret følelse i forbindelse med tankerne om de smertefulde erfaringer, der engang påvirkede patientens liv negativt.

Teorierne bag

EMDR terapi kombinerer forskellige elementer for at maksimere behandlingseffekten. Der findes en fuldstændig beskrivelse af de teorier, sekvenser af behandling, og forskning i protokoller og aktive mekanismer i bogen "Øjenbevægelser, desensibilisering og oparbejdning: Grundlæggende principper, protokoller og procedurer" af F. Shapiro (2001),New York, Guilford Press.

EMDR indebærer opmærksomhed på fortid, nutid og fremtid. Fokus gives til tidligere forstyrrende erindringer og relaterede begivenheder. Der er også fokus på aktuelle situationer, der forårsager psykisk smerte, og på at udvikle de færdigheder og holdninger, der er nødvendige for positive fremtidige handlinger.

EMDR-terapiens otte faser: 

Fase 1: Den første fase er en anamnese session. Terapeuten vurderer patientens motivation og laver en behandlingsplan. Patient og terapeut identificerer mulige mål for EMDR-behandlingen. Disse omfatter smertefulde erindringer og aktuelle situationer, der forårsager følelsesmæssig lidelse. Andre mål kan omfatte relaterede hændelser i fortiden. Der lægges vægt på udvikling af specifikke færdigheder og adfærd, der vil være nødvendige for patienten at kunne mestre i fremtiden.

EMDR-behandlingen kan rettes mod barndomsbegivenheder frem for aktuelle stressfaktorer eller de identificerede kritiske hændelser, hvis patienten havde en meget problematisk barndom. Patienter generelt opnår indsigt i deres situation, den følelsesmæssige smerte løses, og de begynder at ændre deres adfærd. Længden af ​​behandlingen afhænger antallet af traumer og alder for debuten af PTSD-symptomer. Generelt kan de patienter med enkeltstående traumer, som er opstået, mens de var voksne, behandles på under 5 timer. Flere traumer, som fx i forbindelse med krig, som de fleste patienter i Oasis har været udsat for, kræver længere behandlingstid. Hvis der oven i krigstraumerne også er barndoms- eller tilknytningstraumer, kan det være vanskeligere at behandle dem med én enkelt metode. Derfor indgår EMDR-metoden, som del af den multidisciplinære metodetilgang til patienterne i Oasis.

Fase 2: I den anden fase af behandlingen, sikrer terapeuten, at patienten har flere forskellige måder at håndtere følelsesmæssig smerte på. Terapeuten kan undervise patienten i stressreduktionsteknikker, som patienten kan bruge under og mellem sessionerne. Formålet med EMDR er at sikre en hurtig og effektiv forandring, mens patienten opretholder følelsesmæssig ligevægt under og mellem sessionerne.

Faser 3-6: I fase tre til seks, er et mål identificeret og behandles ved hjælp af EMDR-teknikker. Disse omfatter, at patienten identificerer fire ting:

  1. Det levende visuelle billede relateret til traumeoplevelsen
  2. En negativ tro/værdi om sig selv
  3. Følelser og kropsfornemmelser forbundet med traumet
  4. En positiv tro/værdi om sig selv

Terapeuten hjælper herefter patienten til at vurdere på en skala fra 1-10 den positive værdi samt intensiteten af ​​de negative følelser. Herefter bliver patienten bedt om at fokusere på det billede, den negative tanke, og sine kropsfornemmelser og samtidig engagere sig i EMDR-behandlingen ved hjælp af et sæt af bilateral stimulation. Det vil sige, terapeuten fører sin hånd frem og tilbage foran øjnene på patienten, tapper med hånden på patientens knæ eller siger rytmiske lyde, som patienten lytter til.

Typen og længden af ​​disse sæt er forskellig for hver patient. På dette tidspunkt er EMDR-patienten blevet bedt om bare at mærke, hvad der spontant sker.

Efter hvert sæt stimulation, instruerer terapeuten patienten i at lade hendes sind blive tomt og at lægge mærke til, hvilken tanke, følelse, billede, hukommelse eller følelse, hun kommer til at tænke på. Afhængig af patientens tilbagemelding, vil terapeuten vælge det næste fokus. Disse gentagne sæt med fokuseret opmærksomhed forekommer adskillige gange i løbet af sessionen. Hvis patienten bliver overvældet eller der ikke sker progression i forløbet, følger terapeuten generelle procedurer for at hjælpe patienten med at komme tilbage på sporet.

Når patienten ikke mere forbinder psykisk smerte med den traumatiske erindring, bliver hun bedt om at tænke på den foretrukne positive værdi, som blev identificeret i begyndelsen af ​​sessionen. På dette tidspunkt, kan patienten justere den positive værdi om nødvendigt, og derefter fokusere på det i løbet af den næste gennemgang af traumatiske erindringer.

Fase 7: I fase syv, den afsluttende fase, beder terapeuten patienten om at lave logbog i løbet af ugen. Logbogen skal dokumentere alt, hvad der er opstået af tanker og følelser undervejs i forløbet. Det tjener til at minde patienten om selvstændige, beroligende aktiviteter og håndteringsstrategier, der blev nævnt i fase to.

Fase 8: Den næste session begynder med fase otte. Fase otte består i at undersøge hvilke fremskridt, der er kommet indtil nu. EMDR-behandlingen behandler alle relaterede historiske begivenheder, aktuelle hændelser, der fremkalder angst og fremtidige forhold, der kræver forskellige reaktioner.

Læs mere på eksternt link www.emdr.com

 

 

Webdesign: Webbureauet 1101K