Om traumer og PTSD

De mest almindelige psykiske symptomer blandt flygtninge er en kombination af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og depression. Eksempelvis viser en undersøgelse af 142 nyankomne asylansøgere, foretaget af Amnesty Internationals Danske Lægegruppe i perioden september til december 2007, at:

  • 63% af torturoverleverne i undersøgelsesgruppen opfyldte kriterierne for PTSD,
  • 30-40% af torturoverleverne var angste, depressive og/eller forpinte.

(Asyansøgere i Danmark, Amnesty International, 2008)

 

Få mere at vide om de diagnoser og objektive forhold, der har indflydelse på vore patientgruppers mentale tilstand, ved at følge linksene i boksen til højre.

 

 

Du kan finde yderligere information på hjemmesiden Traume.dk, der er et samarbejde mellem flere danske rehabiliteringscentre for torturofre og traumatiserede flygtninge.

Webdesign: Webbureauet 1101K