Depression

Depression

PTSD er kategoriseret under “angsttilstande” i DSM IV, men også Depression synes at være en fremherskende paralleltilstand hos torturofre.

De vigtigste symptomer på depression er forsænket stemningsleje, en konstant manglende interesse for og glæde ved de fleste aktiviteter, hvis indhold kan være i overensstemmelse med typiske depressive træk som følelse af personlig utilstrækkelighed, skyldfølelse, sygdomsfølelse, død, nihilisme eller fortjent straf. Allodi. & Cowgill fandt i deres undersøgelse af 41 torturofre, at depression i 71% af tilfældene var en af langtidseffekterne af torturen. Andre studier af Domovich et al og Goldfeld et al har fundet lignende resultater, hvor henholdsvis 66% og 68% af de undersøgte torturofre blev diagnosticeret depressive.

Webdesign: Webbureauet 1101K